ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 Çalışmalarımızda çevre kirliliği yaratmamak,
 Çevre kirliliği yaratacak malzemeleri kullanmamak,
 Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak,
 Müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştirmek,
 Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önlemek, kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize edip geri kazanımını özendirmek,
 Doğal kaynak tüketimini ( elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutarak, çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,
 Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendirmek ve yerel halkla paylaşımı sağla-mak,
 Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlara ve çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler almak,