Hücreli Fanlar

Hücreli fanlar ortama gerekli taze hava verilmesi veya kirli havanın mahalden uzaklaştırılması için kullanılırlar.

Hücreli fanlar kendi içinde kullanım amacına göre aspiratör (kirli hava) ve vantilatör (taze hava) olmak üzere ayrılırlar.

Farklı ihtiyaçlara göre farklı m3/h kapasitelerde üretimi yapılabilmektedir. Yine müşteri talebi doğrultusunda farklı özelliklerin kazandırılması mümkündür.

Hücreli fanlarda istenildiğinde enerji tasarrufu sağlamak adına frekans konvertörleri ile kısmi yükte çalıştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca farklı mahal ve hijyeniklik koşullarına uyum sağlayacak şekilde çeşitli filtreleme elemanları kullanılabilmektedir.