Hassas Kontrollü Klimalar

Sistem odaları, müzeler, laboratuvarlar, pano odaları, elektrik&elektronik ekipman odaları, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller, insan konforundan daha farklı tasarım kriterlerine sahiptir. Hassas kontrollü klimalarımız; ekipman, test odaları ve telekomünikasyon sistemlerinde aşırı ısınma, bilgi kaybı, oksitlenme, kısa servis ömrü, erken hasar, yedekleme ünitesinde fiziksel hasar gibi durumları ortadan kaldırmak için gerekli olan nem ve sıcaklık değerlerini, dar toleranslar içerisinde sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Yüksek nem oranı, elektronik ekipmanın üzerinde yoğuşmaya; düşük nem oranı ise statik elektrik yüklenmesine neden olmaktadır. Nem oranının kontrol edilememesi, manyetik yüzeylerde oksitlenmeye yol açmakta, ekipmanın zarar görmesine, bilgi kaybı ya da bozulmasına ortam hazırlamaktadır. Düzey Mühendislik, kurduğu hassas kontrollü klimalar ile ortam sıcaklığı daima, istenen değerde ve +/-%1’e kadar tolerans ile, ortam bağıl nem oranı ise istenen oranda ve +/-%2’e kadar tolerans ile sağlanmaktadır.