İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hedefimiz tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazasına ulaşmak, iş kayıplarını engellemek ve çevreye zarar vermemektir.
Bunun için tüm etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizde amacımız :
 İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmek,
 İş sağlığı ve güvenliği konularında tüm riskleri değerlendirerek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu önlemler almak,
 Hiçbir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığı bilinci ile tüm çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi ve müşterilerimizi eğiterek karşılıklı iletişim çerçevesinde sistemlerimizi geliştirmek,
 Teknik donanım ve tesislerimizin güvenliğini her geçen gün arttırırken elemanlarımızın emniyetli davranışlarını geliştirmek,