NİTROJEN SİSTEMLERİ

Korozyon önleyici sistemlerin başında azotlama sistemi gelir. Bu sistem, yeni bir teknoloji olup 2015 yılında FM Global onayı almıştır. Azotlama sistemleri; değerli depolar, elektriksel donanım içeren alanlar, dondurucu depolar, farmakolojik ilaç fabrikaları, bilgi işlem, araç ve kağıt gibi riskli fabrikalar, bilgisayar ve elektrik odaları, kütüphane ve müze gibi hassas alanları korumak için kurulmuş sprinkler sistemini korozyondan korumak ve sprinkler borularında kaçak oluşumunu önlemek için kurulan sistemlerdir.

Kuru ve ön tepkimeli (preaction) sprinkler sistemlerinde denetleyici gaz olarak kullanılmak üzere sürekli bir sıkıştırılmış azot kaynağı sağlanmaktadır. İnert azot gazı (N2), sprinkler boru tesisatındaki oksijenin yerini aldığında, hem galvanizli hem de korumasız çelik borudaki korozyon oranını önemli ölçüde azaltır. Otomatik sprinkler sistemi borularının aşınması, bozulmuş sprinkler sistemlerini kontrolsüz bir hale getirebilir, bu da kaçaklara ve felaketlere neden olabilecek yüksek maliyetli hasarlara yol açabilecek uzun süreli ve ciddi bir sorundur. (korozif parçaların sprinklerin başlıklarını tıkaması ve koruma alanının büyük riske girmesi gibi)

Uzun yıllar boyunca kuruluşların sprinkler borularındaki korozyonu önleme çabalarına rağmen otomatik sprinkler sistemleri için korozyon, önemli bir sorun teşkil etmektedir. Azotun korozyonu engelleyebildiği ve sprinkler borularının ömrünü uzatabildiği gerçeğine rağmen, azotun bir kontrol gazı olarak kullanılması uzun yıllar almıştır. Bunun, kısmen tüp azot sistemlerinin maliyetinden ve uygunsuzluğundan kaynaklandığına inanılmaktadır.Son yıllarda kompakt, uygun maliyetli azot üretim sistemlerinin kullanılması, kuru ve ön tepkimeli sprinkler sistemlerinde korozyonu azaltmak için azot kullanımına ilgi duyulmasına neden olmuştur. Yeni sistemler, sıkıştırılmış kontrol gazı olarak kullanılmak üzere çevresindeki havadan % 98 oranında saf azot gazı elde etmek için çeşitli ayırma teknolojisiyle çalışır.

FM Global bünyesindeki kıdemli bilim adamı ve korozyon uzmanı Paul Su’nun önderliğinde sprinkler borularında oksijenin yerine inert azot gazı kullanılması test edildi. Bu testlerde Paul Su ve ekibi, sulu ve kuru sprinkler sistemlerinde nitrojen gazı sağlamak üzere bir azot jeneratörü kullanılmasının, korozyon oranlarının azaltılmasında son derece etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk FM Onaylı azot jeneratörleri 2015 yılında piyasaya sürüldü. Günümüzde artık azot jeneratörlerinin sprinkler sistemlerindeki korozyon oluşumunu önlemedeki önemi giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Firmamız ARB bu son teknolojiyle ilgili çalışmaları yakından takip etmiş ve ülkemizde de uygulanmasında öncülük etmektedir.