Patlama Güvenlik Sistemleri

Patlama güvenlik sistemleri, Özellikle Endüstriyel tesislerde, yangın ile beraber en büyük risk taşıyan etkenler toz patlamalarıdır. Gıda, sunta, ve kağıt sektörleriyle beraber, otomotiv, kimya ve ilaç sektörü, patlama risklerinin maksimumda olduğu ve önlem alınmadığı takdirde, olası patlamaların tesislerde büyük kayıplara yol açabileceği sektörlerdir. Patlamaya karşı koruma veya Patlama kontrol sistemleri bu bakımdan hayati sistemlerdir.

Endüstride patlama risklerinin minumuma indirilmesi ve bu bağlamda önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, ARB olarak, patlama güvenlik sistemleri için endüstriye entegrasyonuna büyük önem vermekte ve bu bağlamda müşterilerimize, uluslararası standartlar doğrultusunda ve birinci sınıf yüksek kaliteli ürünler ile hizmet sağlamaktayız.

Patlamaya karşı koruma veya Patlama kontrol sistemleri için; Distribütörü olduğumuz Çek Cumhuriyeti – RSBP firmasının 25 yılı aşkın tecrübesi ile; patlama güvenliği alanında hizmet verdiğimiz sistem ve ekipmanlar;

  • Patlama Sönümleme Sistemleri
  • Patlama Kapakları
  • Alev Kesici Özellikte Patlama Kapakları
  • Patlama İzolasyon Sistemleri
  • Patlama Güvenlik Sistemleri

Patlamaya karşı koruma veya Patlama kontrol sistemleri bileşeni olan Patlama sönümleme sistemleri, patlama oluştuğu an, sistem içerisinde bulunan algılayıcı ve söndürücü elemanlarının da yardımıyla, kimyasal olarak patlamayı sönümleyen sistemlerdir.

Patlama kapağı, bir hacim içerisinde genleşen gazların tahliyesini planlı yollardan sağlamak amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Bu kapaklar tehlikeli ve insan olan bir yerde bulunması durumunda alev kesici özellikteki patlama kapakları kullanılması zaruridir. Dolayısıyla patlama kapağı sistemleri patlama tahliye sistemleri ekipmanlarıdır. Patlama kapağı ekipmanları, Çok çeşitli tipte ve boyutta ürün yelpazesi olması avantajı ile, bir çok hacim ve silo için çeşitli çözüm önerileri sunulabilmektedir.

Patlamaya karşı koruma veya Patlama güvenlik sistemleri bileşeni olan Patlama izolasyon sistemleri ise, pnömatik ve mekanik çalışabilen ekipmanlar ile, meydana gelen bir patlamanın, prosesin başka bir yerine doğru taşınmasını engelleyici sistemlerdir.

Patlama sönümleme sistemleri, patlama tahliye sitemleri ve patlama izolasyon sistemleri olmak üzere 3 başlık altında incelenebilecek patlama güvenlik sistemleri ( patlama kontrol sistemleri) her biri patlama güvenliği için büyük öneme sahip olup, endüstriyel tesisler güvenliği için olmazsa olmaz sistemlerin başında gelmektedirler.

ARB olarak, mühendisliğini, kurulumunu ve devreye almasını gerçekleştirdiğimiz patlama güvenlik sistemleri ile alakalı tüm işlemler, ARB ve RSBP – Çek Cumhuriyeti personeli beraberliğinde yapılmaktadır. Kurulum sonrası, işletme aşaması için de son kullanıcıya gerekli eğitimler yine RSBP – ARB personeli aracılığı ile verilmektedir. Sistemlerin tüm bakımları ise, yine periyodik olarak ARB tarafından yapılmaktadır.

Patlamaya Karşı Koruma Ve Patlama Güvenlik Sistemleri Nelerdir?

Patlama Sönümleme Sistemleri

Patlama güvenlik sistemlerinde kullanılan patlama korunma önlemlerinden birisi de patlama sönümleme sistemleridir. Sönümleme sistemleri patlama tahliyesi ve izolasyonuyla birlikte kullanılır. Bu sayede patlama daha başlamadan yani basınç artışı kritik seviyelere yükselmeden önce durdurulmuş olur. ARB tarafından ku

rulumu yapılan patlama sönümleme sistemleri kıvılcım veya alevleri daha oluştukları anda algılayan sensörler kullanarak tüplerdeki söndürücü maddeleri ortama verirler. Göz açıp kapayıncaya kadar tüplerdeki söndürücü maddeler tamamen boşaltılır ve patlama daha öz halindeyken sönümlenmiş olur.

SİKLON AYIRICILAR

Zorluk

Siklon ayırıcılar hem alıcı tank olarak hem de toz toplama amacıyla kullanılır. Bu cihazlar, giriş havası siklona teğet olarak girerken oluşan girdabın santrifüj etkisiyle katıları hava akımından ayırır. Toz veya granül malzeme, siklon duvarlarına çarpar ve huni kısmına düşerek döner sürgülü vana yoluyla tahliye edilir. Bu sırada temizlenen hava da bir çıkıştan tahliye edilir.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Bir siklon birincil ayırıcı olarak kullanıldığında, normal işletim sırasında ortamda daimi olarak patlayıcı bir toz bulutu mevcut olabilir. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır. Bu tutuşturma kaynağı da statik elektrik veya değirmenler ve kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen, yanmakta olan partiküller olabilir.

Koruma Sistemi ile ilgili Dikkate Alınacak Hususlar

Siklonlara yönelik koruma sistemlerinde, verimli siklon performansı için iç tank duvarının pürüzsüz olması gerekir. IEP Technologies baskılama sistemleri, baskılayıcı yaymaya yönelik hizalı yayma düzenekleriyle bu ihtiyacı karşılar.

Koruma sistemi tanımı

Siklonlar, sıklıkla tesis içine yerleştirildiklerinden patlama tahliye bacası uygun olmaz. Ek olarak, pürüzsüz bir iç duvar ve yeterli havalandırma alanı gerektiğinden siklon yapısı, patlama tahliyesini zorlaştırır. Çözüm, bir patlama baskılama sistemiyle sağlanır. Böyle bir sistemde, siklona monte edilen patlama basınç detektörleri muhtemel bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit eder. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir.

Siklona monte edilen yangın söndürücüler, baskılayıcıyı hızla boşaltmak ve maksimum basınca ulaşılmadan alevleri söndürmek üzere tasarlanmışlardır. Giriş kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücü, kaynak işlem ekipmanına geri tepmeleri hafifletir. Ek olarak, huni üzerine monte edilen patlamaya dayanıklı döner sürgülü vana, yanan malzemelerin aşağıya geçme olasılığını azaltır.

TOZ TOPLAYICILAR

Uygulama

Toz toplayıcılar hem alıcı tank olarak hem de toz toplama amacıyla kullanılır. Bir dizi filtre torbası veya filtre kartuşu kullanarak hava akımından tozu ayırırlar. Toz yüklü hava, toplayıcıya girerken yavaşlar ve toz yükünün bir kısmını, döner vana ile boşalan toplama hunisine bırakır. Daha hafif olan toz, sürüklenerek filtre bileşenleri içine girer ve buradan da periyodik olarak hava üfleme veya çalkalama mekanizması ile boşaltılır.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Toz toplayıcılar en ince tozları ve dolayısıyla bir işlemde en kolay tutuşanları toplarlar. Bu nedenle, toz toplayıcılar en çok korunan işlem tanklarıdır. Birçok toz toplayıcıda biriken toz, patlama sınırının altındadır. Ancak filtre bileşenlerinin çalkalanarak veya ters hava jetleriyle temizlendiği sırada patlayıcı düzeyde konsantrasyonlar elde edilebilir. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır. Bu tutuşturma kaynağı da statik elektrik veya değirmenler ve kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen, yanmakta olan partiküller olabilir. Parlama, toz toplayıcıya zarar vermesinin yanında, bağlı ekipmana da yayılabilir. NFPA 654, alevin bağlantılı tanklar arasında yayılmasının durdurulması için parlama izolasyonunun dikkate alınmasını gerektirir.

Koruma Sistemi ile ilgili Dikkate Alınacak Hususlar

Siklonlara yönelik koruma sistemlerinde, verimli siklon performansı için iç tank duvarının pürüzsüz olması gerekir. IEP Technologies baskılama sistemleri, baskılayıcı yaymaya yönelik hizalı yayma düzenekleriyle bu ihtiyacı karşılar.

Koruma Sistemi Tanımı

Dışarıya veya dış duvara yakın monte edilecek toz toplayıcılar için patlama tahliye bacası uygun bir koruma yöntemidir. Koruma, parlamanın neden olduğu basıncı tahliye etmek için önceden belirlenmiş patlama basıncında kırılan patlama tahliye bacası ile sağlanır. Dış duvara yakın olmayan, içerideki işleme ekipmanı için alevsiz tahliye bacaları uygun bir koruma yöntemi olacaktır. Alev, alevsiz tahliye bacalarıyla durdurulur ve gazlar paslanmaz çelik elekten geçerlerken soğutulur.

Toz toplayıcı sıklıkla tesis içerisine yerleştirilir ve dolayısıyla patlama tahliye bacası ile koruma uygun olmaz. Çözüm ise patlama baskılama sistemidir. Böyle bir sistemde, toplayıcıya monte edilen patlama basınç detektörleri, başlamak üzere olan bir patlamanın oluşturacağı ilk basınç sapmalarını tespit eder.Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir. Toplayıcıya monte edilen yangın söndürücüler, tahrip edici basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürmek için baskılayıcıyı hızla püskürtür. Giriş kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücü, bağlı işleme ekipmanına doğru yukarı yönlü geri tepmeleri önler.

HIZLI KURUTUCULAR

Uygulama

Hızlı kurutucular, mısır nişastası gibi ıslak maddeleri kurutmak için kullanılır. Kurutulacak maddeler petrol veya gaz yakıtlı ısıtıcının ürettiği sıcak hava akımından geçirilir. Ürün, kurutucu kanal sistemi boyunca taşınırken kurur. Bu kanal sistemi, kuruyan ürünü hava akımından çıkaracak bir siklon öbeği veya diğer ayırıcılarda son bulur. Toz toplayıcılar gibi ikincil ayırıcılar da kullanılabilir.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Hızlı kurutma sistemlerinde işlenmekte olan malzeme, kurutucudan geçirilip nem kaybederken tutuşmaya daha duyarlı hale gelir. Kuruyan ürünün minimum tutuşma enerjisi, statik boşalmayla tutuşma tehlikesi oluşturabilecek kadar düşük olabilir. Ek olarak, kurutucunun duvarlarına yapışan madde kendi kendine tutuşacak kadar enerji soğurabilir. Bunun sonucunda oluşan parlama, yüksek alev hızlarına ulaşır ve kanal geometrisinin basınç biriktirme etkisi nedeniyle tahrip edici basınçlar oluşturur.

Koruma Sistemi ile İlgili Dikkate Alınacak Hususlar

Hızlı kurutuculara yönelik koruma sistemleri, işlem boyunca yeterli madde konsantrasyonu sağlamalıdır. Ek olarak, siklonlar kullanılıyorsa hava ayırma verimini sürdürmek için iç duvarların pürüzsüz olması gereklidir. IEP Technologies baskılama sistemleri, gerekli durumlarda, işlemde uzatmaya sebep olmadan baskılayıcı yaymaya yönelik hizalı yayma düzenekleriyle bunu sağlar.

Koruma Sistemi Tanımı

Hızlı kurutuculara yönelik bir patlama baskılama sisteminde, patlama baskılama detektörleri kurutucu kanalı boyunca birkaç noktaya ve her bir hava ayırma tankına monte edilir. Muhtemel bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit ederler ve bir kontrol paneline sinyal gönderirler. Kontrol ünitesi, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikler. Yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşmadan önce hızla boşaltım yapmak, alevi söndürmek ve alevin yayılmasını yavaşlatmak üzere tasarlanmıştır. Benzer şekilde, hava ayırıcılara monte edilen yangın söndürücüler alevi söndürür ve patlamanın bağlı ekipmana yayılmasını yavaşlatır.

AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCULAR

 

Uygulama

Akışkan yataklar, malzemeleri soğutmak veya kurutmak için kullanılırlar. Ürün, ekli bir yatay delikli levha üzerine kendi ağırlığı ile beslenir. Levhanın altından verilen sıcak veya soğuk hava, akışkan bir malzeme yatağı oluşturmak için ürünün içinden geçer. Akışkan yataklı kurutucu (veya soğutucu), malzemeyi levhanın tahliye ucundaki bende taşıyacak biçimde salınır. Hava, üst tarafa monte edilen çıkış kanalları yoluyla bir veya daha fazla toz toplayıcı veya siklon ayırıcıdan tahliye edilir.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Akışkan yataklı kurutucular/soğutucular, kurutulan veya soğutulan malzeme, gelen havayla akışkan hale gelirken patlayıcı olabilecek bir toz/hava karışımı oluşturur. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır.Bu tutuşturma kaynağı da diğer kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen yanan partiküller olabilir. Kurutucunun duvarlarına yapışan veya iç bentte toplanan malzeme, patlama için tutuşma sağlayarak kendi kendine tutuşabilir.

Koruma Sistemi Tanımı

Akışkan yataklı kurutucular/soğutucular sıklıkla tesis içerisine yerleştirilir ve dolayısıyla patlama tahliye bacası ile koruma uygun olmaz. Geometrileri de havalandırmanın gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Çözüm, bir patlama baskılama sistemiyle sağlanır. Böyle bir sistemde, akışkan yataklı kurutucuya/soğutucuya monte edilen patlama basınç detektörleri, başlamak üzere olan bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit eder. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir.Kurutucuya/soğutucuya monte edilen yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürme amacıyla baskılayıcıyı hızla tahliye eder. Giriş kanalına ve toz tahliye kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücüler patlamanın bağlı ekipmana yayılmasını yavaşlatır.

KOVALI TAHIL ELEVATÖRLERİ

 

Zorluk

İlk zorluk, tahıl elevatörünün baş veya taban kısmındaki parlamanın elevatörün herhangi bir ayağından çevredeki ekipmana hızla yayılmasını önlemektir. İkinci zorluk ise hem insanları hem de tesisleri kontrolsüz bir patlamanın neden olacağı tahribata karşı koruyabilecek çevre dostu bir araç kullanmaktır.

Uygulama

X-PAC III Tahıl Elevatörü Koruma Sistemi, kovalı tahıl elevatörleri ile ilişkili patlama riski için uygun maliyetli bir çözümdür. Patlamaya karşı koruma sistemleri, yığın ham tahılların taşınmasında kullanılan tahıl elevatör ayaklarının korunması için NFPA 61 sayılı Tarım ve Gıda İşleme Tesislerinde Yangınların ve Toz Patlamalarının Önlenmesi Standardına uygun bir yaklaşımdır. X-PAC III; elevatör giriş kanalları, boşaltma kanalları ve toz çıkarma hatlarındaki patlama izolasyonu için söndürücüler sayesinde havalandırmalı elevatör ayaklarına göre büyük avantaj sağlar. İzolasyon söndürücüleri, patlamanın tahrip edici ikincil patlamaların oluşabileceği bağlı ekipmana doğru ilerlemesini yavaşlatır. Bu, özellikle ana tahıl depolama silolarını besleyen elevatörler için dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.

Tanımı

X-PAC III sistemi, EX 200TM kontrol üniteleri ve kovalı elevatöre monte edilmiş dört çeşit cihazdan oluşmaktadır. Bunlar, Detektör-Söndürücü Ünitesi, Söndürücü Ünitesi, Kanal İzolasyon Ünitesi ve Kapama Detektörüdür. Her cihaz, kovalı elevatöre monte edilebilmesi için çelik çerçeveye sahiptir. Kanal İzolasyon Ünitesinde, bir toz çıkarma hattı üzerine monte etmeyi sağlayan esnek bir hortum bulunmaktadır. Genellikle, Elevatör başlığı ile elevatör tabanı için farklı koruma bölgeleri sağlanır. Parlamanın tespit edilmesiyle birlikte ilgili bölge içindeki söndürücüler, DuPont FE-25TM baskılayıcıyı bu işlemde tahliye eder. EX 200 kontrol ünitesi de aynı anda hem sürecin sonlandırılmasını başlatır hem de bir alarm etkinleştirir.

PNÖMATİK TAŞIMA

Zorluk

Pnömatik taşıma sistemleri, genelde yanmaya neden olabilecek düzeyde toz veya buhar konsantrasyonu içeren her tür ve boyutta yanıcı ürün taşır. Patlama riski; ürün, ürün konsantrasyonu ve hava akış hızlarına göre değişiklik gösterir.

Taşıma sisteminin kanalları içinde elektrostatik boşalma gibi tutuşturma kaynakları nadir olsa da bu sistemler, işleme tesisinin başka bölgelerinde üretilen alev ya da yanan maddeleri taşıma eğilimindedir. Eğer bu tutuşturma kaynaklarının taşıma sisteminden engellenmeden geçmesine izin verilirse patlamanın eli kulağındadır.

Burada gerekli olan şey, pnömatik taşıma hattı güzergahında herhangi bir noktada tutuşturma kaynağını algılayıp bastırabilecek bir sistemdir.

Çözüm

IEP Technologies Patlamaya Karşı Koruma Sistemi, bir alev topunun bir süreçten diğerine ilerlemesine karşı koruma sağlamak üzere uygun maliyetli bir çözüm sunar. Bu sistem, taşıma güzergahı üzerinde kilit noktalarda basınç detektörlerinden ya da kızılötesi detektörlerden yararlanır. Tutuşma olduğunda yüksek hızda boşaltım (HRD) yapabilen baskılama sistemi, tehlike bölgesine bir patlama baskılayıcı gönderir ve patlamayı baskılayarak yakındaki ekipmanda olası bir patlamayı önler. IEP Technologies’in güvenilir sistemleri aynı zamanda kömürden gıda ürünlerine kadar her şeyi taşıyan taşıma sistemlerinin korunması için özelleştirilmiştir.

İŞLEM İZOLASYONU

 

Tehlike

NFPA 654, alevin bağlantılı tanklar arasında yayılmasının durdurulması için parlama izolasyonunun dikkate alınmasını gerektirir ancak pek çok tank, bu hayati bileşen olmadan tesis edilmektedir. Burada verilen örneği ele alalım. Patlama tahliye bacası paneli olan bir toz toplayıcı tesis edilmiştir. Çatının üzerine monte edildiğinden patlamayı atmosfere tahliye edecektir. Ancak izolasyon bariyeri olmadığı için alev yüksek hızla toplayıcıdan bağlı tanklara ilerleyebilir ve tahrip edici ikincil patlamalara neden olabilir. Büyük tutuşturma kaynağı ve patlamanın ilerlemesi ile ilişkili basınç birikme etkileri nedeniyle, bağlı olan tankları sadece tahliye etmek yeterli olmaz.

Mekanik İzolasyon Vanası Çözümü

IEP Technologies, alev ilerlemesini azaltmak için hem pasif hem de aktif patlama izolasyonu seçenekleri sunmaktadır. Pasif patlama izolasyon vanası, bağlı ekipmanlar arasında alevin ve yanan maddelerin yayılmasını azaltıcı mekanik bir bariyer sağlayan, kendi kendine çalışan bir cihazdır. Aktif ve yüksek hızlı bir izolasyon vanası, parlamanın yayılmasını azaltmak üzere mekanik bir bariyer sağlamak üzere hızlıca kapanır. Tasarımı sayesinde, kapalı bir tanktan kaynaklanan bir parlamanın tüm basıncına dayanabilir. Genellikle ürün kontaminasyonu ile ilgili endişeler söz konusu olduğunda, düşük dayanımlı ve birbirine bağlı tankları yayılan parlamalardan izole etmek için tercih edilir. Tanka monte edilen patlama basınç detektörleri, başlamak üzere olan bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit eder. Bu detektörler kontrol paneline, yüksek hızlı izolasyon vanasını tetiklerken aynı anda işlemi durduran bir sinyal gönderir.

Kimyasal İzolasyon Çözümü

IEP Technologies’in kimyasal patlama izolasyonu bariyerleri, yukarıda açıklanan yüksek hızlı izolasyon vanası çözümü ile aynı şekilde tetiklenir. Bu bariyerler, tetikleyici sinyale yanıt olarak hızlıca söndürücü maddeyi kanala boşaltır, alev ve yanan maddelerin birbirine bağlı işleme ekipmanına geçişini kısıtlar.Büyük bir kanalda, baskılayıcının dağıtımı 3 inç borularla sağlanır. Küçük boyutlu bir kanalda ise braket ile monte edilmiş 1 inçlik bir hortum düzeneğine bağlı bir baskılayıcı dağıtım başlığı ile baskılayıcı dağıtılır.

DEĞİRMEN VE ÖĞÜTÜCÜLER

 

Uygulama

Değirmen uygulamaları, çok çeşitli ekipman türlerini kapsar. Tipik olarak malzeme, bir giriş kanalından geçerek değirmenin merkezine gider ve oradan da karşılıklı örtüşen pim dizilerine çarpacak şekilde dışarı atılır veya daha küçük parçacıklar elde edilecek şekilde mekanik olarak öğütülür. Parçacıkların kendi arasındaki ya da parçacıklar ile metal arasındaki çarpışmalar, çok ince malzemeler ortaya çıkarır ve bu malzemeler alıcı tanka boşaltılır. Bu da konveyör ile mekanik olarak, pnömatik olarak ya da yer çekimi ile düşme şeklinde yapılabilir.

Tehlike

Öğütme sistemleri özel bir tehlike teşkil eder. Bu sistemler sadece küçük maddeler üretmekle kalmaz; hareketli parçaları ve çalışma sırasında üretilen enerji de tutuşma potansiyelini artırır. Sistem içinde üretilen tutuşturma kaynaklarına ek olarak, besleme akımındaki yabancı maddeler de darbe kıvılcımlarına neden olabilir. Bu yabancı maddelerin sadece bazıları, örneğin hurda metal, değirmenlerde yaygın olarak kurulu manyetik ayırıcılar tarafından uzaklaştırılır. Değirmenlerin çoğu dahili dinamik parlama basınçlarına dayanacak şekilde tasarlansa da yakındaki ekipmanlar ve kanal sistemi patlamanın yayılmasının yarattığı şiddetli etkilere karşı dayanıksız olabilir.

Koruma Sisteminin Tanımı

Değirmen ile alıcı tankın birbirine yakın olması, bunların tek bir korumalı bölge içinde alınmasını pratik hale getirir. Daha büyük sistemler, patlamayı baskılama sürecini birbirinden bağımsız olarak başlatan birkaç farklı bölgeye ayrılabilir. Hem değirmene hem de alıcıya patlama basınç detektörleri monte edilir. Bunlar, olabilecek bir patlamadan kaynaklanan basınç farklılığını tespit eder. Öğütülmüş malzemenin pnömatik olarak taşındığı değirmenler için yaygın tespit yöntemleri arasında kızılötesi detektörler de vardır. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir. Değirmen silosuna ve toplayıcı gövdesine monte edilen yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürme amacıyla tasarlanmıştır. Değirmen besleme kanalı üzerindeki hortumlu izolasyon söndürücüsü ile taşıma kanalı üzerindeki yayıcı nozüllü izolasyon söndürücüsü, alevin geçişini kısıtlamak üzere baskılayıcıyı dağıtır

PÜSKÜRTMELİ KURUTUCULAR

 Püskürtmeli Kurutucular

 

Uygulama

Akışkan yataklar, malzemeleri soğutmak veya kurutmak için kullanılırlar. Ürün, ekli bir yatay delikli levha üzerine kendi ağırlığı ile beslenir. Levhanın altından verilen sıcak veya soğuk hava, akışkan bir malzeme yatağı oluşturmak için ürünün içinden geçer. Akışkan yataklı kurutucu (veya soğutucu), malzemeyi levhanın tahliye ucundaki bende taşıyacak biçimde salınır. Hava, üst tarafa monte edilen çıkış kanalları yoluyla bir veya daha fazla toz toplayıcı veya siklon ayırıcıdan tahliye edilir.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Akışkan yataklı kurutucular/soğutucular, kurutulan veya soğutulan malzeme, gelen havayla akışkan hale gelirken patlayıcı olabilecek bir toz/hava karışımı oluşturur. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır. Bu tutuşturma kaynağı da diğer kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen yanan partiküller olabilir. Kurutucunun duvarlarına yapışan veya iç bentte toplanan malzeme, patlama için tutuşma sağlayarak kendi kendine tutuşabilir.

Koruma Sistemi Tanımı

Akışkan yataklı kurutucular/soğutucular sıklıkla tesis içerisine yerleştirilir ve dolayısıyla patlama tahliye bacası ile koruma uygun olmaz. Geometrileri de havalandırmanın gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Çözüm, bir patlama baskılama sistemiyle sağlanır. Böyle bir sistemde, akışkan yataklı kurutucuya/soğutucuya monte edilen patlama basınç detektörleri, başlamak üzere olan bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit eder. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir.Kurutucuya/soğutucuya monte edilen yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürme amacıyla baskılayıcıyı hızla tahliye eder. Giriş kanalına ve toz tahliye kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücüler patlamanın bağlı ekipmana yayılmasını yavaşlatı

Patlama Kapakları

Patlama güvenlik sistemleri çeşitlerinden bir diğeri de patlama kapaklarıdır. Patlama kabakları patlama esnasında yırtılır ve patlamayı dış çevreye kontrollü bir biçimde verecek şekilde düzenler. Bu sayede fazla basıncı düşürür ve fazla basıncın ekipmanlara zarar vermesini engeller. Endüstriyel prosesler sektörlere ve ürünlere göre çok geniş yelpazede değişiklik gösterirler. Hiçbir proses birbirinin aynısı değildir. Bu yüzden patlama güvenlik sistemleri üretimi yapan ARB patlama kapaklarını çok farklı şekillerde, farklı malzemelerden ve farklı sıcaklık ve basınç dayanımlarına göre imal eder.

Alev Kesici Özellikte Patlama Kapakları

Alev kesici özellikte patlama kapakları sayesinde patlama esnasında alevler, sistemin süzgeç görevi gören filtrelerinden geçerken hızlı bir şekilde soğuyarak sönerler. Bu ekipman sayesinde dışarıya alev, ısı ya da basınç dalgası çıkmaz. Böylece tesisler, gerekli proses koşullarına göre dizayn edilebilir. Filtre dizaynının amacı dışarıya hiçbir şekilde yanan ya da yanmakta olan bir parçacık çıkarmamaktır. Bunun en büyük avantajlarından biri hem patlama hasarlarının önleniyor oluşu hem de tesis de bulunan çalışanlar için üst düzey bir koruma sağlıyor oluşudur. Patlama güvenlik sistemleri üretimi yapan ARB tarafından da üretilen alev kesici özellikte patlama kapakları, tahliye kanalları gibi pahalı ve karmaşık koruma sistemlerini tarihe karıştırıyor. Bu sayede işletmeler proseslerini güvenli bir şekilde optimize etmeye ve maksimum verimliliği elde etmeye odaklanabiliyorlar. Bu alevsiz ve tozsuz patlama tahliyesi yöntemi bina içi patlama tahliyelerinde en güvenli ve uygun maliyetli çözüm olmaktadır.

Patlama İzolasyon Sistemleri

ARB tarafından üretilen patlama güvenlik sistemleri çeşitlerinden olan patlama izolasyon sistemleri, çevrede bulunan ekipmanların patlamaya karşı korunması ve yayılmasını önlemek için kurulan sistemlerdir. Uygulamada birçok ekipman, silo ve tanklar birbirlerine boru hatları, pnömatik taşıyıcılar, toz toplama ya da havalandırma hatlarıyla bağlıdırlar. Eğer patlama oluşursa, alevler ve basınç dalgaları bu hatlar üzerinden tüm tesise yayılırlar. Sonuç olarak ardışık ikincil patlamalar oluşur ve hatta daha da büyük yıkıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle patlama izolasyon sistemleri kurulumu oldukça önemlidir. Bu sistemler sayesinde daha büyük ve yıkıcı hasarları meydana getirecek olan patlamalar dizisinin önüne geçilir.