CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Temiz gazlı söndürme sistemlerine nazaran maliyet bakımından daha ucuz olan otomatik karbondioksit CO2 söndürme sistemleri, insan bulunan yerlerde kullanılamamaktadırlar.

CO2, kokusuz, renksiz, elektriksel olarak iletken olmayan, aşındırıcı olmayan ve bozulmayan bir ajandır.  Normalde atmosferde hacimce yaklaşık %0,03 bulunur.

CO2 sistemi, bir boru ağı ve nozullar vasıtasıyla dönüştürülen sabit bir CO2 beslemesinden oluşur.

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 • İhtiyaca göre düşük ve yüksek basınçta sistemler temin edilebilir.
 • Gerekli şartnameler doğrultusunda çeşitli hacimsel boylarda silindirler tedarik edilebilmektedir.
 • Genelde 60 bar basınç altındaki silindirler ile tasarlanan CO2 gazlı söndürme sistemleri, algılama sistemlerinden gelen sinyalle aktif hale geçer ve böylece söndürme işlemini gerçekleştirmektedirler.
 • Karbondioksit gazlı söndürme sistemleri en etkili söndürme araçlarıdır.
 • CO2 gazlı söndürme sistemleri ürünlerinin tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır.
CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN ÜRETİM PRENSİPLERİ
 • CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinde kullanılan hidrolik hesap programı Alman – VdS onaylıdır.
 • Tasarımların tamamı Amerikan NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems standartlarına göre yapılmaktadır.
 • Total flooding esasına dayanan prensip ile söndürme işlemini gerçekleştirebileceği gibi, local flooding ile de tasarıma imkan vermektedir.
 • Üretiminde kullanılan prensipler nedeniyle maliyet korunumu ve efektiflik konuları maksimize edilebilmektedir.

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN ÜRETİM PRENSİPLERİ NASIL ÇALIŞMAKTADIR?

 • Total flooding esası, odanın tamamının yeter miktarda CO2 gazı ile doldurulması ve yangının bu sayede söndürülmesi prensibine dayanmaktadır.
 • Local flooding esası ise, korunması istenen herhangi bir makine, malzeme vs ile alakalı yangın çıktığı zaman, CO2 gazının sadece korunan malzeme ya da makine üzerine boşalması ve direkt olarak burada oluşan yangını söndürmesi prensibine dayanmaktadır.
 • CO2 gazlı söndürme sistemlerinden olan Fm200 gazlı söndürme sistemleri, karbondioksit söndürme sistemleri ve karbondioksit yangın söndürme sistemleri de bu prensiple çalışmaktadır.
 • Sistem tesisatları çelik çekme borular ile yapılmakta ve minimum boru et kalınlığı değerlerine dikkat edilmektedir.
 • Kablo galerileri, trafo odaları, jeneratör odaları, rüzgar tirbünleri, yanıcı parlayıcı sıvı odaları gibi, içerisinde sürekli insan bulunmayan mahallerde kullanımı oldukça yaygındır.