Duman Tahliye Sistemleri

Endüstriyel tesis ve geniş atrium alanlarına sahip binalarda, olası yangınlar sonucu çıkan duman, maddi hasarlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla duman tahliye sistemi ve duman perdeleriile kontrol altına alınan ve genişleme alanı önlenen dumanın, yapıdan dışarı da atılması gerekmektedir. Yapılardaki bu duman atım sorunları, duman tahliye kapakları, bir diğer adıyla çatı ventilasyon kapakları ile çözülmektedir. Tüm bu elemanlar duman tahliye sistemleri elemanlarıdır. Duman tahliye sistemleri konusunda en önemli nokta, zehirli duman ve temiz havanın birbirine karışmamasıdır.Ayrıca duman tahliye sistemleri fiyatları da ürünlerin kullanım kalitesine göre değişmektedir.

Duman Tahliye Kapakları Ve Duman Algılama Sistemleri

Düzey Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından İtalya’dan ithal edilen ve duman tahliye sistemi olan duman tahliye kapağı malzemeleri, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp projelendirilmekte, daha sonra yine firmamız yetkin personelleri tarafından bakımları gerçekleştirilmektedir.

Duman tahliye sistemi olan duman tahliye kapakları sistemi;

 • Duman tahliye kapağı
 • Duman tahliye kapağı ucunda bulunan aktivasyon elemanları
 • Kasalar
 • Algılama sistemi
 • Manuel butonlar
 • Basınçlı hava tesisatları elemanlarından oluşmaktadır.

Yangın anında duman tahliye kapakları aktivasyonu 3 şekilde olabilmektedir. Duman tahliye işlemini sağlayan bu aşamalar;

 • Manuel basma butonlarıyla (elektriksel karbondioksit dolu pnömatik silindirler ile mekanik olarak)
 • Algılama sistemlerinden alınan sinyaller
 • Duman tahliye kapağı bulunan ısıya duyarlı aktivasyon elemanlarıdır.

Dolayısıyla herhangi bir yangın anında ilgili zona ait tüm duman tahliye kapakları açılmakta ve içeride birikmiş ve havuzlanmış dumanı yapı dışarısına tahliye etmektedir. Duman tahliye kapakları montajı sırasında tüm yalıtımsal süreçlere dikkat edilmelidir.

Duman Tahliye Kapaklarının Önemi

Duman tahliye kapakları – çatı ventilasyon sistemleri tasarımı, Düzey A.Ş. mühendisleri tarafından BS EN 12101 ve DIN 18232 normları doğrultusunda yapılmakta ve projelendirilmektedir. Tasarım yapılırken ayrıca üretici firma direktifleri de dikkate alınmaktadır.

Özellikle büyümüş yangınların bir sebebinin duman tahliye kapakları eksikliği olduğu bilinmektedir. Duman tahliye sistemi ile dışarı atılamayan duman, hem yanma olayını yaymakta ve içerideki sıcaklığı yükseltmekte, hem de itfaiye müdahalelerini güçleştirmektedir. Duman tahliye sistemi ve duman tahliye kapağı olmayan yapılarda, özellikle itfaiye müdahalesinin çoğu zaman güçleştiği ve bunun can ve mal kayıplarını artırdığı unutulmamalıdır.

Duman Tahliye Sistemleri

Çatı kapakları ve duman tahliye kapağı sistemine sahip yapılarda olası bir yangın durumunda sistem zehirli dumanı otomatik olarak dışarı atıyor. Böylece yangına müdahale daha kolay hale geliyor. Bu noktada önemli bir diğer hususta yapı da çatı kapakları olması konusudur. Duman tahliye sistemleri ve çatı kapakları sayesinde çatı ile yapı arasında sürekli bir hava sirkülasyonu sağlanarak dışarıdan temiz hava içeri girmektedir. Çatı kapakları ile yangın söndürme çalışmaları esnasında hem duman tahliyesi hem de temiz hava aktarımı gerçekleşmektedir.

Yangın güvenlikle alakalı avantajlarının yanında, saydam polikarbonat malzeme sayesinde gün ışığından da maksimum verim elde edilmekte ve enerji masrafları düşmektedir. Dolayısıyla çatı kapakları ve duman tahliye kapağı sistemleri için bir önemli avantaj da enerji verimliliğidir.

Duman Damperleri Ve Önemi
 • Duman tahliye sistemleri arasında olan duman damperleri yangın duvarlarının ve kompartımanlarının bir arada tutulmasını sağlayan ekipmanlardır.
 • Kompartımanların temel işlevi yangın esnasında dumanı yangının başladığı o alana hapsetmektir.
 • Yangın damperlerini verimli kullanabilmek için mutlaka duvara sağlam ve aralık kalmayacak şekilde monte etmek gerekmektedir.
 • Yangın damperleri doğru asılmazsa, dumanın tahliye işleminde olumlu sonuç vermemektedir.
 • Duman damperleriyle birlikte kullanılması gereken diğer sistem ise duman tahliye damperleridir.
 • Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda duman önleme ve tahliye amaçlı kullanılması gereken bir üründür.

Düzey A.Ş. yetkin mühendisleri tarafından projelendirilen duman tahliye sistemleri ve duman tahliye kapakları – çatı ventilasyon sistemlerinin bakımı da yine Düzey Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. yetkin saha personeli tarafından yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Sistemlerle alakalı testler de periyodik olarak gerçekleştirilmekte, müşteri memnuniyeti maksimize edilmektedir.