Yangın Perdesi

Yangın Perdesi ile birlikte yangın anında, yangın yayılımının önüne geçilmesi için en önemli etkenler, yangın zonlarının oluşturulmasıdır. Yangın zonlarının oluşturulması, yangının büyümesini önleyecek ve yangının çıktığı alanda hapsolmasını sağlayacaktır. Alanda hapsolan yangın, söndürme sistemleri olmasa bile oksijen yetersizliğinden yok olacak böylece büyük felaketlerin önüne geçebilecektir. Dolayısıyla yangın zonlaması, büyük yapılarda ve binalarda, yangın yayılımının önlenmesi ve yangının söndürülmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Yangın perdeleri, mimari yangın zonlamasında; estetik kaygıları da gözeten yapı ve tasarımıyla en çok kullanılan pasif yangın güvenlik elemanlarıdır. Farklı risk sınıflarını ayırmada en çok kullanılan elemanlardır.

ARB Mühendislik temin ettiği İngiltere ve İspanya’dan ithal yangın perdeleri ile, 240 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlayabilmekte ve çıkan yangınların alana hapsolmasını sağlayabilmektedir.

Yangın perdeleri; bir kontrol paneli, bir headbox, 24VDC motor, yangına dayanıklı kumaş ve bir bottom bar elemanlarından oluşur. Normal zamanda headbox içerisinde bulunan motor 24 VDC fren halinde beklemektedir. Yangın algılama sisteminden gelecek sinyal, motor üzerindeki enerjiyi kesecek ve fren konumunu bozacaktır. Böylece bottom barın ağırlık enerjisiyle yangın perdesi aşağı doğru hareket etmeye başlayacak ve ilgili bölgede, istenilen süre ve dakikada yangın zonu oluşturulmasını sağlayacaktır.

Mimari proje ve alanlara göre, yangın perdeleri birden fazla motor ile donatılabilmektedir. Genellikle 4 metreye kadar en boyutuna sahip olan yerlerde tek motorlu yangın perdesi kullanılabilmektedir. Yangın perdeleri, yani bir algılama sistemiyle entegre edilebileceği gibi, işletmede bulunan yangın alarm sistemi ile de birleştirilebilirler ve tetikleme sinyallerini bu algılama sistemlerinden de alabilirler.

İstenildiği takdirde, radyal yangın perdeleri ve yatay yangın perdeleri de ARB Mühendislik tarafından temin edilebilmektedir.

Distribütörü olduğumuz firmaların tüm test ve kalite belgeleri mevcuttur. Tüm yangın perdeleri, BS, EN ve UL normlarında test edilmiş olup, 240 dakikaya kadar dayanım sağlayabilmektedirler. Tüm kalite süreçleri BS EN ISO 9001:1994’e göre yürütülmektedir.

ARB Mühendislik tarafından ithalatı, kurulumu ve devreye alma işlemleri yapılan tüm yangın perdelerinin bakım, test ve servis işlemleri de yine ARB Mühendislik deneyimli saha ekibi ve mühendisleri tarafından yapılarak kayıt altına alınmaktadır.