Köpük Jeneratörü

Köpük Jeneratörleri Nedir?

Köpük jeneratörleri genellikle köpük lanslarına göre taşınması daha kolay olan ekipmanlardır. Hafif Köpük jeneratörleri ve ağır köpük jeneratörleri olarak ikiye ayrılırlar.

Hafif köpük jeneratörleri: Hafif köpük jeneratörleri dakikada 80 metreküp ile 200 metreküp arasında köpük tahliyesi yapabilirler. Kapalı hacimli bir köpük konsantre haznesinin içerisine bir daldırma hortumu daldırılıp; bir ucuda jeneratöre karışımın yapılacağı bölgeye doğru basınçlı bir şekilde hareket eder. ARB Güvenlik Sistemleri tarafından temin edilebilen hafif köpük jeneratörleri dakikada 4.5-5 litre köpük konsantresi harcarlar. Hortum bağlantısı yapılıp su verme işlemi başlayınca, hava su ve köpük konsantresi karışımı sağlanıp köpük uygulama işlemi başlar. Bu tip köpük jeneratörlerinde genellikle sentetik köpük kullanılır. Aspirasyon ya da vantilasyon yaparken su bağlantısı yapılırsa çıkış vanası açılarak suyun geri dönüşümü sağlanır. Su girişi ile çalışan su tribünü pervaneleri sayesinde kapalı alanlarda havanın hareketini sağlar.

Ağır köpük jeneratörleri: Ağırlığı hafif köpük jeneratörlere yakın olmakla birlikte taşınması nispeten kolaydır. Dakikada yaklaşık 50 m3 köpük üretebilmektedir. Havayı itme ve çekme yetisinden dolayı, hem aspiratör hem vantilatör olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Ağır köpük jeneratörleri 4 ila 8 bar çalışma basıncına sahiptir.

Köpük jeneratörleri yüksek genleşmeli köpük solüsyonu ile kaplı olan bir elekten hava üflemesiyle genişletilmiş köpüğün yüksek miktarlarda dışarı çıkması yöntemi ile çalışır. Jeneratörlerde kullanılan köpüğün yüksek miktarda üretilmesi için yüksek genleşmeye maruz kalması lazım. Bunun için çok az bir miktar su ile köpük konsantresinin karıştırılması gerekmektedir. Köpük jeneratörlerinde uygulanan bu yöntem maliyeti de düşüren bir etmendir. Köpük jeneratörlerinde kullanılan köpük solüsyonları orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri olarak ikiye ayrılır. Bu sistemler, köpüğün hangi hacimde püskürtülerek yangına müdahale edileceğini ve yangının kontrol altına alınacağını belirler. Köpük jeneratörlerinden püsküren köpük ile alevlerin üstü battaniye ile örtülür gibi örtülür. Yani köpük örtücü bir görev üstlenerek yangının oksijen ile temasını keser ve büyümesini engeller. Havasız kalan yangın üzerine su ile müdahale edildiğinde söner ver etkisini kaybeder. Ayrıca ARB A.Ş tarafından kurulumu ve üretimi gerçekleştirilen köpük jeneratörleri zehirli dumanı, gaz sızıntılarını ve yangın esnasında meydana gelen diğer etkenleri de etkisiz hale getirir. Köpük jeneratörlerinin en önemli özelliği üç boyutlu olarak adlandırılan yangınları da kontrol altına alabilmesidir. Üç boyutlu yangınlar zeminden tavana kadar uzanan, geniş hacme sahip ve alevden bir seli andıran yangınlardır. Bu tip yangınlar genellikle yanıcı sıvıların, depolama alanlarının, hangarların ve kimyasal maddelerin yoğun kullanıldığı ve saklandığı alanlarda meydana gelmektedir. Bu tarz tesislerde köpük jeneratörleri kullanımı zorunlu ve hayati açıdan da önemlidir.

Köpük Jeneratörü Projelendirilmesi ve Uygulaması

Uçak ve helikopter hangarları gibi, katı atık tesisleri gibi yanma hızı çok yüksek mahallerde kullanılması en uygun sistem olan köpük jeneratörü sistemlerinin anahtar teslim çözümleri, ARB Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. deneyimli personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Köpük jeneratörü ve köpüklü söndürme sistemlerinde uygun malzeme seçimi kadar uygun köpük ajanı seçimi de hayati öneme sahiptir. Her ne kadar standartlara uygunluk tasarımsal olarak sağlanmış olsa bile, uygun köpük ve malzeme seçimi yapılmadığı takdirde olabilecek yangınların söndürülmesinde yetersiz kalınacaktır. Konuda uzman ve deneyimli ARB mühendisleri, müşteri ihtiyaçlarına uygun sistemleri, maliyet ve uygulama hesapları da göz önünde bulundurarak en doğru biçimde seçmektedirler.

Tüm köpük jeneratörleri ve yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinin kurulum aşamasından sonra bakım ve servis işlemleri de yine ARB Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.