Köpük Konsantrasyonları

Köpüklü söndürme sistemlerinde söndürücü ajan olarak kullanılan madde köpük solüsyonlarıdır.

100 yılı aşkın süredir söndürme ajanı olarak kullanılan köpük konsantrasyonları, su ve hava ile birleşerek yeter genleşmeye ulaşırlar ve yangının üstüne bir battaniye gibi örterek yangının hava ile temasını keserler. Hava ile teması kesilen yangın, oksijen yetersizliğinden dolayı sürdürülemez hal almaktadır.

Köpük konsantrasyonları ısı direnci olan kabarcıkladır. Bu kabarcıklar su, petrol ve benzerlerinden daha düşük yoğunluklara sahiptir. Bu nedenle yanan bir yüzeyin üzerine püskürtüldüklerinde yüzeyin üstüne kaplarlar. Bu sayede kabarcıkların hareketi oksijen ve alev arasında bir duvar vazifesi görerek iki elementin etkisini azaltırlar. Aynı zamanda yangını da soğuturlar. Köpük konsantrasyonları köpüğün cinsine ve özelliğine, genleşme oranına, burn-back (geri yanma) direncine, söndürme süresine göre seçilmektedir.

ARB Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından İsveç’ten ithal edilen bu konsantrasyonlar, FM onayına sahiptir ve UL listelerine girmiştir. İsteğe bağlı olarak TS EN standartlarına uygun olarak bu konsantrasyonları da üretici firmalardan tedarik edilebilmektedir.

Su solüsyonlarında %1, %3 ve %6 oranlarında kullanılabilen köpük konsantrasyonları, genleşme miktarları bakımından 3’e ayrılmaktadır.

  • Az genleşmeli köpük
  • Orta genleşmeli köpük
  • Yüksek genleşmeli köpük

Az genleşmeli köpükler 20 kata kadar, orta genleşmeli köpükler 200 kata kadar, yüksek genleşmeli köpükler ise 800 kata kadar hacimsel genleşme kapasitelerine sahip olup, söndürme sistemi uygulanacak mekana göre tasarlanmakta ve projelendirilmektedirler.

Genleşme miktarlarının yanı sıra, tür ve çeşitliliklerine göre de ayrılmaktadırlar ve her bir tür köpük konsantrasyonu, söndürme kapasitesinin maksimum olduğu mahallerde kullanılmak durumundadır. Köpük konsantrasyonları çeşitleri şu şekildedir;

Protein Bazlı Konsantrasyonlar:
Hidrolize proteinden elde edilen stabilizatörler ve diğer katkılar içeren köpüktür. Stabil protein üründen olan köpük yüksek ısı mükavemetine sahiptir. Protein köpükler havacılık, gemi, kimyasal ve petrol endüstrisinde uygulanabilir.

Evenos Köpük Konsantrasyonları

Fluoroprotein Bazlı Köpük Konsantrasyonları:
Formülünde içerdiği florosülfat kimyasalı ile yüksek kalite özelliğine sahip olan köpük filmi yakıtı kontrol altında tutar, bu sebeple büyük kapsamlı hidrokarbon yangınlarında kuvvetle uygulanır. Geniş kullanım alanına sahiptir, özellikle petrol endüstrisinde kullanılır.

Film Yapıcı AFFF (Aqueous Film-Forming Concentrate) Köpük Konsantrasyonları:
Özellikle hidrokarbon gibi alevlenebilir sıvı yangınlarında kullanılır. Alevlenebilir sıvının üzerini kapatır ve yüzeyinde bir film tabakası oluşturur. Düşük enerji girişi yakıt yüzeyinde yüzen yüksek kaliteli köpük battaniye üretmek gerekir. Hızla yakıt yüzeyini örten olarak, AFFF hidrokarbon yakıt yangınları (benzin, gazyağı, motorin, vb) en hızlı müdahaleyi sağlar. AFFF da A sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir. Ayrıştırılabilir ve çevre dostu bu ajanlar %1, %3 ve %6 konsantrasyonlarında kullanılabilir.

Sentetik Köpük Konsantrasyonları:
Hidrokarbon surfaktanların kombinasyonlarından üretilen köpük; yüksek hacimli stabil kabarcıklar oluşturur. Depoların hızlı biçimde doldurulmasında, madenlerde ve kısmi havalandırmalı alanların yangını sırasında veya endüstriyel depolanan yanıcı gaz sızıntılarında kullanılır.

AR – AFFF (Alcohol-Resistant Aqueous Film Foam Concentrate):
Tipi Köpük Konsantrasyonları: %3-%3, %3-%6 yüzdelerinde üretilmektedir. Polar solvent / alkol yangınlarında kullanılır. Alkole dirençli sulu film oluşturan köpük (AR-AFFF) köpük battaniye ve yakıt yüzey arasında fiziksel, polimer membran bariyer oluşturur. AR-AFFF, B Sınıfı hidrokarbon yangınları (dizel, benzin, gazyağı vb) ve poler solvent / suya karışabilir yakıt yangınları (alkol, keton, metanol) ve MTBE ürünleri için en uygun köpük tipidir. Ayrıştırılabilir ve çevre dostu, AR-AFFF da A sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

KÖPÜK KONSANTRASYONLARI

Sistem ve ekipman seçimi, köpük tipi seçimi ve tasarım yapılan standardın seçimi konuları, yangınların söndürülmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla yapılabilecek yanlış seçimler çoğu zaman yangınların söndürülmesinde yetersiz kalmakta ve büyük maddi – manevi hasarlara sebebiyet vermektedir. Konusunda tecrübeli tasarım mühendislerimiz tarafından uygun tipte konsantrasyonu, malzeme ve sistem seçimleri yapılmakta; ilgili standart tasarım kuralları benimsenmekte ve tüm tasarımlar bu doğrultuda yapılmaktadır.

Müşteri özel şartnameleri ya da kullanılacak yerin cinsine göre ARB AŞ. tarafından TS EN 1568 onayına sahip, FM onaylı, UL Listeli, Lloyd onaylı, NATO sertifikalı; olarak temin edilebilmektedir.

Sistem kurulumları kadar önemli bir diğer faktör de sistem bakımlarının standartlara uygun olarak periyodik aralıklarla yapılmasıdır. Konusunda tecrübeli saha personelimiz, etkin mühendislerimiz eşliğinde ilgili tüm bakımları tek elden yürütmekte ve sistem çalışabilirlik ve efektifliğini her daim maksimum düzeyde tutmaktadırlar.