Köpük Monitörü

Köpük Monitörleri Ve Avantajları

Su ve köpük monitörleri riskli veya yangından etkilenen bölgeye en hızlı şekilde, en kısa zamanda, en güvenli mesafeden gerekli olan suyu gerekli miktarda vermek için kullanılırlar. Köpük monitörleri saha elemanı olan cihazlardır. Yangın söndürme esnasında saha belli bir debi miktarına sahip olmalıdır. Bu debiyi sağlamak için basınç ve akış ilişkisini doğru kurmak ve yangından korunacak mahalin debi dengesini sağlamak gerekir. Bu nedenle sahada kullanılacak nozul ve monitör doğru seçilmelidir. Sabit monitörler bu amaçla çok tercih edilir ve nispeten daha ekonomiktir. Sahanın risk gereklerine göre ise kendinden salınımlı ya da uzaktan kumandalı monitörler tercih edilebilir.

Hangi yüksek genleşmeli köpük monitörünün tercih edileceği monitörün performansı, kapasite ve etkili atış mesafesine göre belirlenir. Genellikle su ve köpük kullanabilen monitörleri pratikte 30 – 120m atış aralığında 1.000 – 50.000 l/dak. debi değerleri için kullanım alanınıza göre seçilir. Bu değerler üreticilere göre farklılık göstermekle birlikte sıklıkla endüstriyel sahalarda 1.000 – 12.500 l/dak. aralığında çalışan su ve köpük monitörleri kullanılır. Yüksek kapasiteler özel durumlar için seçilir. Kullanım amacına ve tehlike grubuna bağlı olarak nozul tipi belirlenir. Monitörlerde kullanılan nozullar direk jet nozul veya fog/jet özellikli olarak tedarik edilebilir. Günümüzde sıklıkla monitörler daha iyi atış menzili sağladıkları için fog/ jet nozul içerecek şekilde seçilir. Seçilen Fog/Jet nozullar debiyi kalibre edecek özelliğe sahip olursa kurulum son derece esnek ve etkili olacaktır. Monitörler; su kullanabilir veya su ve köpük kullanabilir olarak gruplandırabileceğimiz gibi, taşınabilir veya sabit tip olarak ta gruplandırılabilir.

Köpük Monitörlerini temel olarak taşınabilir ve sabit monitörler olarak aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılabiliriz.

 • Taşınabilir Monitörler
 • Manual Kumandalı Monitörler
 • Kendinden Salınımlı Monitörler
 • Sabit Monitörler
 • Manual Kumandalı Monitörler
 • Kendinden Salınımlı Monitörler
 • Hidrolik Kumandalı Monitörler
 • Elektriksel Kumandalı Monitörler

Monitöre nasıl kumanda edilmesi gerektiğini belirleyen en önemli şey monitörün kullanım yeri ve şeklidir. Köpük monitörleri genellikle çok yönlü kullanım için kullanılmak istenirler. İhtiyaç durumunda yüksek genleşmeli köpük monitörleri çeşitli ve yüksek riskli sahalarda oluşabilecek yangınları bastırmak için kullanılır. Sistem kurulumları ve devreye alımları aşamalarından sonra, sistemlerin uzun ömürlü olmalarını sağlayan en önemli etken bakımlarının eksiksiz yapılmalarıdır.

Tüm köpük monitörü ve sistem bakımları, ARB Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. yetkin ve deneyimli personeli tarafından yapılmaktadır. Bakımlar, standartlarda belirtilen kurallara uygun olarak, periyodik zamanlarda yapılmaktadır.

Yüksek debi ve basınçları sayesinde, uzun atım mesafelerine sahip köpük monitörleri, özellikle tank sahaları yahut yanıcı parlayıcı sıvı depolanan yerlerde, yangının söndürülmesi için önemli rol oynamaktadırlar.

Köpüklü söndürme gerektiren mahallerde, yangına manuel müdahale imkanı tanıyan köpük monitörleri, ARB Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından yurtdışından ithal edilmektedir. İthalatı gerçekleştirilen tüm köpük monitörleri, FM, UL, VdS, GOST, LPCB gibi uluslararası kabul görmüş onaylara sahiptir ve birinci sınıf kalitede malzemelerdir.

Temin edilen köpük monitörleri, uzaktan kumandalı kontrol imkanı sağladığı gibi, elle kontrol imkanı sağlayarak da yangına müdahale edebilmektedirler. Bu özellik sayesinde, korunumlu bir alanda monitörlere müdahale imkanı sağlanmakta ve can güvenliği maksimize edilmektedir.

Proje ihtiyaçlarına göre, alan özellikleri de göz önünde bulundurularak, monitörler, 360 derece yatay dönüş ve 90 derece dikey dönüş özelliklerine sahip olabilmektedirler.

Ortam şartlarına bağlı olarak, EX – PROOF özellikte köpük monitörü de temin edilebilmektedir. Bu sayede tüm ekipmanlar patlama güvenlikli hal ile temin edilmektedir.

Sistemler tasarlanır ve projelendirilirken, hidrolik hesaplamalar, üretici manuellerinde belirtilen debi ve basınç çıkış değerleri de göz önünde alınarak yapılmaktadır. Bu sayede monitör atım mesafeleri, pompa debi ve basınçları, senaryo kurgularında kaç monitör açılabileceği bilgileri belirlenmektedir.

Köpük Monitörü ile beraber, çoğu monitörün kullanımını imkanlı hale getiren platformlar da ARB Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından imal edilmekte ve ilgili yerlere monte edilmektedir.

Köpük monitörlerinin çıkış basınçları ve yeter debileri ve uygun fırlatma mesafeleri – yükseklikleri; ARB A.Ş. mühendislik departmanı tarafından, ihtiyaçlara uygun biçimde optimal düzeyde belirlenmekte ve anahtar teslim çözümler gerçekleştirilmektedir.

Köpüklü söndürme sistemlerinin başlıca kullanım alanları ise;

 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları
 • Uçak hangarları
 • Helikopter hangarları
 • Katı atık tesisleri
 • Tank sahaları
 • Kimyasal madde bulunan tanklar
 • Akaryakıt istasyonları
 • İlaç, boya ve gıda fabrikaları
 • Rafineriler
 • Kimya Tesisleri
 • Solvent ve Hidrokarbon Depolama Alanları
 • Boya Üretimi Ve Depolama Alanları
 • LNG / LPG ve Diğer Yanıcı Gaz Depolama Alanları
 • Gemiler / Tankerler / Mavnalar
 • Yükleme Rıhtımları/Limanlar
 • Uçak Bakım Hangarları
 • İtfaiye Araçları
 • Söndürme Gemileri / Söndürme Botları
 • Katı Madde Depolama Alanları
 • Atık Bertaraf Tesisleri
 • Ağaç Endüstrisi Odun ve Yonga Stok Alanları