Köpüklü Sprinkler Sistemleri

Düşük genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinin bir çeşidi olan köpüklü sprinkler sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri arasında en çok kullanılan sistemlerin başında gelmektedir.

Projelendirme, tasarım, danışmanlık, uygulama, süpervizörlük ve kontratlı bakım işlemleri ARB Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tecrübeli ve yetkin personeli tarafından yapılan köpüklü sprinkler sistemlerinin tüm elemanları Amerika ve Avrupa’dan ithal edilmekte olup, tüm sistem elemanları FM, UL, VdS, LPCB gibi uluslararası onaya sahiptir ve birinci sınıf kalitede elemanlardır.

ARB Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından, onaylı hidrolik hesap softwareleri ile gerçekleştirilen hesaplamalar ve projelendirmeler sonucu, müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözüm bulunmakta ve ilgili söndürme sistemleri kurulumu yine tek elden ARB A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tasarımda NFPA11, NFPA16, NFPA30 ve TS EN 12845 standartları kullanılmaktadır.

Özel istek, yerel bazda yönetmelik ve özel şartname varlıkları durumunda, ilgili kurullara özel de tasarım yapılabilmektedir.

Sulu sprinkler sistemlerinde olduğu gibi, sistemler ıslak sistem, kuru sistem ve baskın sistemler olarak tasarlanabilmektedir.

Islak Sistem köpüklü sprinkler sistemlerinde, su ve köpük solüsyonu, tesisat içerisinde basınçlı halde beklemekte ve sprinkler başlığının aktive olmasıyla birlikte yangın çıkan mahale boşalmaktadır.

Köpüklü Sprinkler Sistemi

Deluge vanalı köpüklü sprinkler sistemlerinde tesisat içerisinde basınçlı su köpük solüsyonu bulunmamakta, baskın tip vana, algılama sistemlerinden gelen sinyal ile açılarak köpük su solüsyonunun alana boşalmasına imkan vermektedir.

Pre-action sistemlerinde ise sprinkler başlığının aktive olması ve algılama sisteminden sinyal gelmesi ile köpük su solüsyonu mahale boşalmakta ve yangına müdahale edilmektedir.

Tüm sistemler, ilgili alanın fiziksel özellikleri, büyüklüğü, sıcaklığı ve koşulları göz önüne alınarak seçilmelidir. ARB Yangın Güvenlik Sistemleri mühendisleri, maliyet ve sistem uygunluğu faktörlerini de göz önüne alarak, en uygun sistemleri seçmektedirler.

Bakım işlemleri, ARB Yangın Güvenlik Sistemleri yetkin personeli tarafından periyodik biçimde, standartlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Köpüklü söndürme sistemlerinin başlıca kullanım alanları ise;

  • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları
  • Uçak hangarları
  • Helikopter hangarları
  • Katı atık tesisleri
  • Tank sahaları
  • Kimyasal madde bulunan tanklar
  • Akaryakıt istasyonları
  • İlaç, boya ve gıda fabrikaları