İntümesan Boyalar

İntümesan boya yapısal çeliklerin yangından korunması için kullanılmaktadır. İntümesan boya ürünlerinde ilk patent 1938’lerde kabul edilmiştir. O zamandan beri özellikle son 20 yıldır intümesan boyaların kullanımı ciddi şekilde artmıştır.
 
İntümesan boyalar, yapısal çeliklerin yangından korunmasını konusunda çok katlı yapı pazarının %40’nın üzerinde paya sahiptir. Bu payın üçte ikisi şantiye ortamında, üçte biri ise atölye ortamında gerçekleşmektedir.
 
Kabarma etkisi, ısı etkisindeki aktif bileşenin reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu aktif bileşen yani intümesan, yangın sırasında mevcut hacmine oranla birçok kat genleşebilir ve koruyucu bir karbon tabakası üretir. Çelik bir yüzeye uygulanan intümesan boya çelik yüzeye gerekli yangın dayanım periyodunu karşılayacak ve yönetmelik gereklerini sağlayacaktır.
 
İntümesan boya sistemi genellikle üç bileşene sahiptir, astar, intümesan boya ve son kat boya. Bazı durumlarda son kat boya gerekli olmayabilir. Bu bileşenlerin birbirleriyle uyumlu ve onaylı olma şartı göz ardı edilmemelidir.
 

Hizmet konusuna ve yangın tipine göre üretilen iki farklı intümesan boya çeşidi vardır. Mimari yapılarda selülozik yangın şartları için kullanılan İnce Film İntümesan Boyalar ve Endüstri/Petrokimya tesislerinde hidrokarbon yangın şartlarında kullanılan Kalın Film (Epoksi) İntümesan Boyalar.

İntümesan boyalar yapısal çeliklerin yangından korunması konusunda öncelikle estetik görüşün ön plana çıktığı durumlarda veya mimari gereksinim durumlarında püskürtme sıva uygulamalarının önüne geçilerek kullanılmaktadır. Çünkü bütçesel olarak püskürtme sıva uygulamalarına göre oldukça pahalı bir üründür.
 
Günümüzde selülozik yangın riski için kullanımı alanına göre iki çeşit intümesan boya vardır. Bu ürünler kapalı alanlarda su ve rutubetin etkin olmadığı koşullarda son kat boya gerektirmeden kullanılabilen su bazlı boyalar ve son kat boya ile kullanılabilen dış ortam etkilerine dayanıklı solvent bazlı boyalardır.
 
Her iki çeşit intümesan boya da yapısal yangından korunma standartlarını karşılamaktadır. Bu tür yangınlarda korumasız yapısal çelik çok kısa sürede çelik çökme sıcaklığı olarak kabul edilen 550C nin üzerine çıkabilmektedir. Günümüzde ise yapısal çelik için 180 dakika ya kadar yangın geciktirme sağlayabilen boyalar mevcuttur.

ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN EPOKSİ İNTÜMESAN BOYALAR
Günümüzde özellikle Petrokimya tesislerinin ve Petrol platformlarının yangına karşı korunması, stratejik yapısı ve de ekolojik etkisi nedeniyle çok önemlidir. Genellikle bu tür yangınların sonuçları çok tesirli olduğundan etkileri uzun süre hissedilebilir olmaktadır.
 
Bu tür tesislerin ürettiği veya depoladığı ya da naklettiği petrol türevi ürünlerin yanması nedeniyle çıkan olası yangın türü hidrokarbon yangınlarıdır. Bu tür yangın tipinde ısı Selülozik yangın tipine kıyasla çok kısa sürede 1000C üzerine çıkabilmektedir. Bu sıcaklık çelik çökme sıcaklığı olarak kabul edilen 550C nin çok üzerindedir.
 
Bu sebeple yapısal çeliğin hidrokarbon yangın şartlarına karşı korunması amacıyla yüksek katı içeren Epoksi İntümesan Boyalar kullanılmaktadır. Bu tür boyaların uygulanma nedeni olarak kullanıldığı yerlerde ağırlığın önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmasıdır. Çünkü bütçesel olarak püskürtme sıva uygulamalarına göre oldukça pahalı ürünlerdir.