Püskürtme Sıvalar

Yurdışı üreticilerin kullandığı “Cementitious” kelimesi Püskürtme Sıva ile yangından korunma sistemlerine dayanan alçı ve çimento içerikli ürünler için endüstri tarafından kullanılan genel bir terimdir.
 
Püskürtme Sıvalar, ürünlerin farklı yangın dayanım periyodları ve farklı etki koşulları amacıyla düşük, orta ve yüksek yoğunlukta kullanıma sunulmuştur.
 
Düşük yoğunluklu püskürtme sıvalar alçı içerikli olup genellikle yoğunlukları 300 kg/m3 altındadır. Bu tip ürünler suya ve neme karşı dayanıksızlıklarından ötürü kapalı ortamlarda kullanılırlar.
 
Orta yoğunluklu çimento içerikli ürünlerin yoğunlukları ise 300-700kg/m3 arasındadır. Bu ürünler dış ortamlara yarı açık veya kapalı yüksek çok katlı çelik mimari yapılar için tavsiye edilmektedir.
 
Yüksek yoğunluklu püskürtme sıvalar ise tam olarak açık hava ortamlarına ve hidrokarbon yangınlarına dayanacak şekilde çimento bazlı olarak tasarlanmıştır ve yoğunlukları 700kg/m3 üzerindedir.
 
Püskürtme sıva ürünleri paslanmaz veya astarlanmış çıplak çelik üzerine direk olarak uygulanabildiği gibi uygun olarak astarlanmış çelik yüzeylerine de uygulanabilir.
 
Temelde yapısal çelik işlerine yangın koruma olarak kullanılırken, bu ürünler aynı zamanda beton zemin veya diğer yapı elemanlarının yangın, ısı veya akustik gelişimini sağlamak için de kullanılır.

Püskürtme sıva uygulamaları yapısal çeliklerin yangından korunması konusunda öncelikli olarak tercih konusu olmaktadır. Nedeni ise aynı etkiyi göstermesine karşın bütçesel olarak İntümesan boya uygulamalarına göre oldukça ucuz bir üründür.
 
Günümüzde selülozik yangın riski için kullanımı alanına göre iki çeşit püskürtme sıva vardır. Bu ürünler, kapalı alanlarda su ve rutubetin etkin olmadığı koşullarda çok yüksek olmayan yapılarda kullanılabilen düşük yoğunluklu “alçı bazlı” bazlı sıvalar ve dış ortam etkilerine de dayanıklı yüksek yapılarda da kullanılabilen orta yoğunluklu “çimento bazlı” sıvalardır.
 
Her iki çeşit püskürtme sıva uygulaması da yapısal yangından korunma standartlarını karşılamaktadır. Bu tür yangınlarda korumasız yapısal çelik çok kısa sürede çelik çökme sıcaklığı olarak kabul edilen 550C nin üzerine çıkabilmektedir. Günümüzde ise yapısal çelik için 240 dakika ya kadar yangın geciktirme sağlayabilen püskürtme sıva sistemleri mevcuttur.

ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN PÜSKÜRTME SIVALAR
Günümüzde özellikle Petrokimya tesislerinin yangına karşı korunması, stratejik yapısı ve de ekolojik etkisi nedeniyle çok önemlidir. Genellikle bu tür yangınların sonuçları çok tesirli olduğundan etkileri uzun süre hissedilebilir olmaktadır.
 
Bu tür tesislerin ürettiği veya depoladığı ya da naklettiği petrol türevi ürünlerin yanması nedeniyle çıkan olası yangın türü hidrokarbon yangınlarıdır. Bu tür yangın tipinde ısı Selülozik yangın tipine kıyasla çok kısa sürede 1000C üzerine çıkabilmektedir. Bu sıcaklık çelik çökme sıcaklığı olarak kabul edilen 550C nin çok üzerindedir.
 

Bu sebeple yapısal çeliğin hidrokarbon yangın şartlarına karşı korunması amacıyla yüksek yoğunluklu Püskürtme Sıva sistemleri kullanılmaktadır.

TÜNELLER İÇİN PÜSKÜRTME SIVALAR

Günümüzde özellikle Tünel ve istasyonlarının yangına karşı korunması, stratejik yapısı ve de ekolojik etkisi nedeniyle çok önemlidir. Genellikle bu tür yangınların sonuçları çok tesirli olduğundan etkileri uzun süre hissedilebilir olmaktadır.
 
Tünellerde nakledilen yanıcı ürünlerin yanması nedeniyle çıkan olası yangın tünel etkisi sebebiyle çok kısa sürede gelişmiş yangın seviyesine ulaşır. Bu tür yangın tipinde ısı selülozik veya hidrokarbon yangın tipine kıyasla çok daha kısa sürede 1200°C üzerine çıkabilmektedir. Bu sıcaklık çelik çökme sıcaklığı olarak kabul edilen 550°C nin çok üzerinde olduğu gibi soğuma süresindeki hız ise yapıda genel bir problem yaratır.
 
Bu sebeple yapısal çeliğin tünel yangın şartlarına karşı korunması amacıyla yüksek yoğunluklu püskürtme sıva sistemleri kullanılmaktadır.