Su Sisi Söndürme Sistemleri

Günümüzde su ile söndürmenin yapılamayacağı mahaller için bazı alternatif söndürme sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle elektrik yükünün fazla olduğu veyahut suyun zarar verebileceği evrak, kağıt vs barındıran mahallerde su ile söndürme yapmak, büyük maddi zararlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına varan sonuçlara bile neden olabilmektedir.

Dolayısıyla bu tür odalarda uygulanan bir alternatif söndürme sistemi de Water Mist – Su sisi söndürme sistemidir.

Water Mist – Su sisi söndürme sistemi, ana prensip olarak söndürücü ajan olarak suyu kullanmasına rağmen, yüksek basınçlı pompalar ve özel nozulları sayesinde su taneciklerini pülverize hale getirerek mikron seviyesinde küçültür. Böylece odada bulunan kağıt, elektrik panosu, kablolar vs gibi malzemeler su ile temas ettikleri zaman uğrayacakları hasara uğramazlar; bu sayede mahallerdeki yangınlar güvenilir bir biçimde söndürülür.

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri, Yaya ve karayolu tünelleri gibi alanlarda, sulu sprinkler sistemlerine oranla daha efektif sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle özellikle Avrupa’da bir çok karayolu tünelinde su sisi – water mist sistemleri tercih edilmiştir.

Düzey A.Ş. mühendisleri tarafından tasarımları ve projelendirmesi yapılan Water Mist – Su Sisi yangın söndürme sistemlerinin tasarımında, üretici manuelleri ve ilgili, Amerikan standartları göz önünde bulundurulmaktadır.

Amerikan NFPA 750 standardıyla beraber, özellikle üretici manuelleri dikkate alınarak tasarım yapılmakta ve tüm montaj kurallarına hakim olan Düzey personeli tarafından kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri gibi ithal edilen tüm sistemler, FM onaylı ve UL listeli sistemlerden meydana gelmekte olup, sistemlerin tüm süpervizörlük, montaj, bakım ve servis işlemleri, deneyimli Düzey saha personeli tarafından yapılmaktadır.

Evenos Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri

Düzey Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri

Bazı mahallerde gazlı söndürme sistemlerinin alternatifi olarak tercih edilen Water Mist – Su Sisi söndürme sistemleri, mahal ve şartlara göre, gazlı söndürme sistemlerinden daha efektif olabilmekte ve daha ucuza mal edilebilmektedir.

Water Mist – Su Sisi söndürme sistemleri, söndürme sırasında herhangi bir elektronik cihaza zarar vermemesinden ve sağlığa zararlı herhangi bir madde üretmemesinden dolayı, birçok yerde tercih sebebi olmakta ve kullanılmaktadır.

Başlıca kullanım alanları, sulu sprinkler sistemlerinin kullanıldığı her alan ile birlikte;

 • Arşivler
 • Elektrik odaları
 • Hidrolik odalar
 • Yakıt odaları
 • Kablo galerileri
 • Tüneller
 • CNC Nakinaları
 • Konveyorler
 • Gaz Türbünleri
 • IT Odaları
 • Kablo Tünelleri
 • Endüstriyel Mutfaklar
 • Yanıcı Madde Stok Alanları
 • Metro İstasyonları
 • Motor Test Odaları
 • Müzeler ve tarihi Binalar
 • Kontrol Panoları
 • Trafolar
 • Rüzgar Değirmenleri olarak sıralanabilir.

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri Çeşitleri

Düzey A.Ş tarafından üretilen water mist – su sisi söndürme sistemlerinin 3 farklı çeşidi bulunmaktadır.

Bu çeşitler;

– Tüplü su sisi sistemleri,
– Pompalı su sisi sistemleri
– Su sisi yangın kabinetleridir.

Tüplü Su Sisi Sistemleri: Basınçlı su sisi söndürme sistemleri olarak da bilinir. Bu söndürme sistemleri tek ajanlı ve çift ajanlı tüplü su sisi söndürme sistemleri olarak ikiye ayrılırlar. Bu çeşitler içerisinde en çok çift ajanlı sistemler kullanılır. Tüplü sus sisi sistemlerinde 200 bar basınçta stoklanan Azot silindirleri aracılığı ile içerisinde basınçsız “de-mineralize su” bulunan silindirler “elektrikli” (dedektörler aracılığı ile) ve/veya “cam tüplü (kapalı tip)” nozulların patlaması sonucu tetiklenir ve özel bir borulama sistemi aracılığı ile yine özel su sisi nozulları kullanılarak istenilen tanecik çapında homojen su sisi yaratılır.

Pompalı Su Sisi Sistemleri: Pompalı su sisi söndürme sistemleri 120 bar iletme basıncına ve 25-800/dak debiye sahip sistemlerdir. Elektrik ya da dizel motor ile seramik pistonlu pompalar kullanılarak basınçlı su üretirler. Bu su sistemin tipine göre açık ya da kapalı su sisi nozulları aracılığı ile sise dönüşerek söndürme de kullanılır.

Su Sisi Yangın Kabinetleri: Su sisi yangın kabinetlerinde DN12 mm, 60 mt uzunluğunda yüksek basınca sahip yarı sert hortum kullanılır. 2 tipte jet yapan özel yüksek basınçlı Su Sisi Lansları ile 100 Bar basınçta çalışan sistem 6-25 Lt/dak debide istenilen süre boyunca Su Sisi üretir. Sistemde yer alan su sisi lanslarının üzerinde 1 tanesi merkezde  12 tanesi ise çevresinde olmak üzer 13 adet ince su sisi nozulu yer alır. Birinci jet kademesinde üretilen Su Sisi homojen ve düşük çaplı tanecik yapısı ile sıvı ve hatta toz yangınlarını söndürmede kullanılır. İkinci tip jet kademesinde üretilen su sisi sayesinde ise (daha uzağa atma kapasitesi) kullanıcı personel yangında oluşan radyant ısı enerjisinden korunur.

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistem Tipleri

Düzey A.Ş tarafından üretilen Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri klasik sulu söndürme sistemleri olan sprinkler sistemdekiler ile aynıdır. Bu söndürme sistemi tipleri; ıslak borulu sistem, kuru borulu sistem, deluge sistem ve pre-action sistemdir. Çalışma mantıkları da sprinkler sistemler ile aynıdır.

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistem Aktivasyon Çeşitleri

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri diğer yangın söndürme ekipmanları ile de entegre olarak çalışabilmektedirler. Düzey Güvenlik Sistemleri tarafından üretilen ve aktivasyonları sağlanan bu sistemlerin aktivite edildiği sistemler şöyledir;

 • Cam tüplü sprinkler başlıkları aracılığı ile otomatik olarak termal aktivasyon
 • Yangın dedektörleri aracılığı ile elektrikli (solenoid vana) aktivasyon
 • Pnömatik Aktivasyon-Firetrace Algılama Sistemi (Sadece silindirli sistemlerde kullanılır)
 • Manuel aktivasyon (Buton, switch gibi ekipmanlar aracılığı ile elle müdahale)