Yangın Dolapları

Yangın dolapları, büyüme aşamasında olan ve henüz manuel müdahale ile söndürülme olanağı olan küçük çapta yangınlar için en önemli araçlardan biridir. Gövdesindeki makarasının ergonomik yapısı ve hortumlarının kauçuk özelliğiyle, gerek amatör personel için, gerek eğitimli personel için kullanımı oldukça uygundur.

Eğitimli personel için tasarlanan çeşitleri olduğu gibi, yapıda amatör personelin kullanımı için tasarlanan yangın dolapları da mevcuttur.

Yangına manuel müdahale olanağı sağlayan en önemli araçlardan olan yangın dolaplarının tüm kurulum ve temin işlemleri, ARB Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından müşterilerine sunulmaktadır.

İhtiyaçlar doğrultusunda uygulaması düşünülen yangın dolaplarının debi ve basınç değerleri, Türkiye’de ilk ve tek olarak dijital flowmetre ile NFPA13 ve TS EN 12845 standartları doğrultusunda, deneyimli ARB A.Ş. mühendisleri tarafından yapılmakta olup, hidrolik hesaplamada VdS yahut FM / UL onaylı software’ler kullanılmaktadır.

NFPA13 ve TS EN 12845 standartlarındaki bazı farklılıklardan dolayı, yangın dolaplarından elde edilmesi gerekli basınç ve debi değerleri, ciddi ölçüde değişebilmekte ve bu da tasarımsal farklılıklara sebebiyet verebilmektedir. Standart bilgisi hakimiyeti üst düzeyde olan ARB Yangın Güvenlik Sistemleri mühendislik departmanı, uygun şartname ve yönetmeliklere uygun olarak, yangın dolabı üretmekte, müşterilerine ilgili çözümleri sunabilmekte ve bunları hidrolik hesaplarla teyit edebilmektedir.

Gerek amatör kullanıcılara hitap eden TS EN 671-1 standartlarına uygun, gerekse eğitimli personele hitap eden TS EN 671-2 standartlarına uygun yangın dolaplarının temini, montajı, bakımı ve servis işlemleri, ARBYangın Güvenlik Sistemleri bünyesindeki deneyimli saha personeli tarafından yapılmaktadır.

Yangın Dolapları

Yangın Dolapları

Herhangi bir kapalı alanda olası yangınları söndürmede kullanılabilecek yangın dolaplarının giriş vanaları 2” olup, istenildiği takdirde, yerel yönetmelik ve şartnameler ışığında farklı tipte de temin edilebilmektedir.

İstenildiği takdirde, mimari estetiğe sahip, şık görünen, mahal veyahut alanın görünüşüne bağlı olarak müşterilerin estetiksel kaygılarını ön planda tutabilen ve göze hitap eden yangın dolabı tasarımları, müşteri taleplerine bağlı olarak tedarik edilebilmektedir.

Sulu tipteki yangın dolabı çeşitlerinin yanında, köpüklü yangın dolapları da, proje ihtiyaçları ve şartnameler doğrultusunda, yer özellikleri de göz önünde bulundurularak çözüm olarak temin edilebilmektedir.

Tüm yangın dolaplarının bakım ve servis işlemleri, deneyimli ARB A.Ş. personeli tarafından standartlara uygun biçimde yapılmaktadır.

Yangın Dolapları Nasıl Kullanılmalı?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile yangına karşı bazı güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılınmıştır. ARB A.Ş tarafından temini ve kurulumu sağlanan bu zorunlu güvenlik önlemlerinden biri de yangın dolaplarıdır. Yangın dolapları sistemi sabit boru tesisatı ile yangın dolaplarından meydana gelir.

Sabit boru tesisatı; yangın dolapları sistemine su sağlayan sabit bir boru belirlenmesini içerir. Bu borunun çapı 50 mm’den az olmayacaktır. Yüksek binalar, alışveriş merkezleri, otoparklar ve benzeri yerlerde, ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye ve eğitilmiş personelin kullanımına olanak sağlayan bağlantı ağızları bırakılmalı ve bu bağlantı ağızları yangın merdiveni veya yangın güvenlik hacmi gibi korunmuş mekanlarda olmalıdır. Yangın dolabı içerisinde kullanılan sabit boru tesisatı için önemli diğer nokta ise hortum bağlantılarının tamamının itfaiyenin kullandığı normlara uygun olması gerektiğidir.  Bu nedenle sistemlerin kurulumu ARB A.Ş gibi alanında uzman çalışanlara sahip bir firmaya yaptırılmalıdır.

Yangın dolapları; konaklama ve sağlık hizmeti veren yerler, toplanma amacıyla inşa edilmiş binalar, alışveriş merkezleri, 1000 metrekare üzerindeki imalathane ve atölyelerde bulundurulması zorunlu ekipmanlardandır. Her katta mutlaka bulundurulmalıdır. Dolaplar arasındaki uzaklık 30 metreden fazla olmamalıdır. Yangın dolabı kullanımı için en uygun alanlar koridor çıkışları ve merdiven sağanlıklarıdır. Kolay görülebilecek yerlere konulmalıdır. Hortumların saklandığı dolap ve kabinler gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olmalıdır. Bunlar yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak ve yangın söndürmede kolay müdahale sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Yangın dolabı içerisinde kullanılan hortumlar mutlaka yönetmeliğe uygun olmalıdırlar. Hortumların uzunlukları 30 metreyi çapı ise 25 mm’yi aşmamalıdır.  Eğer bina içerisinde yangın personeli eğitimi almış bir kişi var ise yassı hortumlu yangın dolapları kullanılabilir. Yassı hortum anma çapı 50 mm’yi ve hortum uzunluğu 20 m’yi geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Basınç 900 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanılmalıdır. ARB Yangın Güvenlik Sistemleri ürünleri içerisinde yer alan yangın dolabı çeşitlerinin tamamı istenilen standartlara uygun şekilde üretilmektedir.

Yangın dolapları, yangın pompaları ile birlikte kullanılabilen güvenlik sistemleridir. ARB Yangın Güvenlik Sistemleri yangın dolapları ve yangın pompaları üretimi de yapmaktadır.