Yangın Hidrant Sistemleri

Gelişmiş olan yangınlara müdahale konusunda en önemli araçlardan biri yangın hidrant sistemleridir. Gerek itfaiye personeli gerekse yapıda bulunan eğitimli personelin kullanımıyla yangına müdahale olanağı sağlayan yangın hidrant sistemleri, yangının söndürülmesi açısından hayati öneme sahiptirler.

Yangın Hidrant Sistemleri Yönetmeliği

Çevresel yangın hidrantı sistemi, Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği, taban alanı 5000 metre kare’den büyük olan yapılar ve alanlar için zorunludur. Çevre hidrant sisteminin yangına müdahalesi konusundaki öneminin farkında olan ARB Yangın Güvenlik Sistemleri,  danışmanlığını yapmakta olduğu firmalara, alanı bu değerden küçük olup da tehlike arz eden yapılar için mutlak suretle önermektedir.

ARB A.Ş. tarafından ithalatı, montajı, tasarımı, projelendirmesi, süpervizörlüğü, bakımları ve servis işlemleri yapılan çevre hidrant sistemlerinin tüm ekipmanları, uluslararası kabul görmüş onaylara sahiptir.

Yangın Hidrant Sistemleri Standart ve Onayları

Çevre hidrant sistemlerinin tasarımları, TS EN 12845, Türkiye Yangın Yönetmeliği ve NFPA13 standartları doğrultusunda yapılmaktadır ve debi – basınç değerleri bu standartlar doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Yangın hidrantı sistemi kurulacak yerin minimum sıcaklık değerlerine göre, hidrant tipleri seçilmekte ve müşterinin kullanımına bu şekilde sunulmaktadır.

Yangın Hidrant Sistemi

Standartların işaret ettiği değerler, FM onaylı UL listeli, yahut VdS onaylı hidrolik hesap programlarıyla teyit edilmekte ve tüm projelendirmeler bu hesaplamalar doğrultusunda yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda estetik kaygılar çerçevesinde, değişik tasarım ve türlerde hidrant seçimi ve tedariği yapılabilmektedir. Sulu söndürme sistemleriyle beraber köpüklü söndürme sistemlerinin de uygulandığı yerlerde kullanılabilen yangın hidrant sistemleri, D ve E sınıfı yangın harici çoğu alanda kullanılabilmekte ve yangın söndürülmesinde etkili araç olabilmektedir.

Birçok tesiste atıl vaziyette ve kullanım dışı şekilde durmakta olan hidrantların bakımları çok önemlidir. Dolayısıyla tüm yangın korunum sistemlerinde olduğu gibi, çevre hidrant sistemlerinin bakımlarının eksiksiz ve standartlara uygun periyotlarla yapılması gerekliliği hayati öneme sahiptir. Özellikle hidrantların yanında konumlandırılan hidrant dolaplarının içerisindeki lans, hortum ve diğer malzemelerin eksik olmaması konusuna dikkat edilmelidir. Herhangi bir eksiklik durumunda yerine ikame malzeme tedarik edilmelidir.

Yangın Hidrant Sistemi Nedir?

Yangın hidrant sistemleri bazı durumlarda yangın söndürme zincirinin en önemli halkası olabilen bir söndürme aracıdır. Bu sistem sayesinde su alana yayılarak ulaşır. Hidrant sistemin özelliği de buradan gelmektedir. Yangın anında suyu alana müdahale etmek için yayarak iletir. Yangın hidrant sistemi alanın her tarafına suyun püskürtülmesine yardımcı olur. Yangın anında ilk müdahale yapıldığında fakat yangın kontrol altına alınamadığında dışarıdan müdahale etmek amacıyla kaldırımlarda bulunan hidrantlar hayati önem taşırlar. Yangın bölgesinin dış yüzeyini soğutmak ve yangının çevreye sıçramasını önleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Yer altı ve yerüstü olarak üretilen 2 farklı tipi bulunmaktadır. ARB Güvenlik Sistemleri tarafından da temin edilebilen hidrantların 2 türü de TS 2821 standartlarına göre dizayn edilir ve uluslararası standartlara göre oluşturulur.

Yangın söndürme hidrantı tam olarak, yangına ilk müdahale esnasında sonuç alınamaması durumuna devreye girerek, dönen bir çalışma şekliyle alanın her tarafına su fışkırtabilme ve yangını söndürme amacıyla çalışır. Şehirleşmenin fazla olduğu geniş alanlarda ve imar planlama alanı 5000 metrekarenin üzerinde olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı mevcut bulunan yerleşim yerlerinde yaptırılması zorunlu bir ekipmandır. Dış hidrant sistemi olarak da tanımlanabilen yangın hidrantları bu özellikleri taşıyan alanlarda kullanımı zorunlu olan bir söndürme aracıdır.

Yangın söndürme hidrantlarının sayısı birden fazla olmalıdır. Bu nedenle de aralarındaki mesafelerin eşit olarak ayarlanması çok önemlidir. Hidrantların kurulması planlanan bölgede eğer tehlike durumu yüksek ise hidrantlar arası mesafe yakın olmalıdır. Fakat tehlike oranı az ise eğer hidrantlar arası mesafe geniş olabilmektedir. Yangın söndürme hidrant sistemlerinin kurulma mesafeleri, çok yüksek tehlikeli bölgelerde 50 metre, yüksek tehlikeli bölgelerde 100 metre, orta tehlikeli bölgelerde 125 metre ve düşük tehlikeli bölgelerde ise; 150 metre olmalıdır. Herhangi bir tehlike olmadan da ve hidrant kurmak için gerekli zorunlulukları taşımasa da normal binalarda da 5 ve 15 metre uzaklığında hidrantlar bulundurulur. Eğer hidrant sisteminde; boru donanımında yer alan ring sistemi yok ise; en düşük boru çapının da 100 mm olması ve hidrolik hesaba uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Hidrant sisteminde dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması da şarttır. Uygun bulunması durumunda; binanın tehlike sınıfına göre debi arttırılabilir. Ayrıca hidrant çıkış noktasında 700 kPa basınç olması gerekmektedir. ARB A.Ş tarafından hizmet veren alanında uzman mühendis ekibi hidrant kurulumu yapılacak bölgelerde uygulanması gereken prosedür ne ise ona uygun şekilde sistemleri dizayn etmektedir.