Yangın Pompaları

Yangın güvenlik sistemleri su beslemelerinde kullanılan tüm yangın pompalarının kurulumu, deneyimli ve bu konuda sertifika sahibi ARB Yangın Güvenlik Sistemleri personeli tarafından, “NFPA20  Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”  ve TS EN 12845 standartları doğrultusunda yapılmaktadır.

Temin ettiğimiz yangın pompaları FM onaylı ve UL listeli pompalar olup, müşteri ihtiyacına ve şartnamelere göre, gerektiğinde VdS onaylı pompalar da temin edilip, montajı gerçekleştirilmektedir.Kurulumunu yaptığımız bazı yangın pompası tipleri;

 • Dikey hat tipi yangın pompaları
 • Yatay bölünebilir gövdeli yangın pompaları
 • Sondan emişli yangın pompaları
 • Dik türbin tip yangın pompaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın güvenlik sistemleri için hayati öneme sahip yangın pompa grupları, 2 adet asıl ve bir adet jockey pompadan oluşmaktadır. İstenildiği takdirde, ana pompalar elektrikli veyahut dizel tip seçilebilmektedir. Birden fazla pompa olması durumunda, kapasitenin en az %50’si yedeklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın Pompaları

Temin edilen pompa kapasiteleri, ARB mühendisleri tarafından yapılan hidrolik hesaplarla ve projelerle belirlenmektedir. 100 GPM ile 5000 GPM arasında pompa kapasitelerini ihtiyaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından temin edebilen ARB Yangın Güvenlik Sistemleri, sistem kurulumlarından sonra periyodik olarak pompa grupları bakım işlemlerini de kendi bünyesindeki deneyimli saha personeli ile gerçekleştirebilmektedir.

Geleneksel sulu söndürme sistemleri yangın pompa gruplarının yanında, firmamız tarafından anahtar teslim çözümleri üretilen Water Mist – Su Sisi söndürme sistemleri pompaları da firmamız tarafından, standartlar ve üretici manuelleri doğrultusunda temin edilebilmekte ve kurulumu yapılmaktadır. Bu tür sistemlerle alakalı pompalar, yüksek basınçlarda düşük debileri tedarik edebilmekte ve suyu pülverize hale getirerek, yangın söndürülmesi için maksimum verim elde edebilmektedirler. Yine bu tür pompaların bakımları da ARB A.Ş. tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Yangın Pompaları Çalışma Prensibi

Yangın pompalarının çalışma prensibi su temin etme amacıyla kullanılan santrifüj pompalar ile aynıdır. Yangın pompaları genellikle acil durumlarda kullanılması nedeniyle genel ve günlük kullanıma uygun pompalara göre daha fazla detaya sahip olarak üretilmektedir. Bunun nedeni acil durumlarda güvenli ve sorunsuz çalışmasına ihiyaç olmasıdır. Genel amaç ile kullanılan su pompaları yapacakları işin durumuna göre tasarlanıp imal edilirler. Yangın pompası ise, üst düzey güvenlik ihtiyacı göz önüne alınarak ve net çıkış basınç değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve üretilir. Santrifüj pompalar, sağlayacağı hidrolik değerler ve çalışma koşullarına uygunluğu sebebi ile yangın sistemlerinde kullanılabilecek tek pompa türüdür. Yangın pompaları, içerisinde bulunan çark ya da çarkların, motor tahriki ile milleri ekseninde dönel hareketle suya kazandırdığı santrifüj kuvvet sayesinde etki ettiği suya salyangoz gövde formu içerisinde basınç kazandırır. Pompa içerisinde basınçlandırılmış su, salyangoz gövde formunu takip ederek salyangoz gövde çıkış ağzından tesisata transfer olur. Bu sebeple yangın pompaları, basınç kazandırdığı suyu gerekli olan noktalara transferini sağlayan çeşitli yapılardaki temel hidrolik makinalardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın Pompası Tipleri

Farklı tiplerde ve modellerde yangın pompaları mevcuttur. Bu pompalar kullanımlarına en uygun olacak şekilde sistemlere entegre edilirler. Dört farklı yangın pompası arasında en yaygın kullanımı olanı uçtan emişli yangın pompaları ve çift girişli yangın popmlarıdır. Yangın pompaları türleri ve özellikleri şöyledir;

 • Uçtan Emişli Yangın Pompaları: (Horizontal End-Suction) Uçtan emişli, salyangoz gövdeli, yatay milli, tek kademeli santrifüj pompalar.
 • Çift girişli Yangın Pompaları: (Horizontal Split-Case) Çift girişli, eksenel ayrılabilir gövdeli, yatay milli santrifüj pompalar.
 • Hat tipi Yangın Pompaları: (In-Line) Dikey milli tek kademeli santrifüj pompalar.
 • Çok Kademeli Pompalar: (Multi-Stage)Yatay milli, çok kademeli yüksek basınçlı santrifüj pompalardır.

Yangın Pompası Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yangın pompaları seçilirken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Öncelikle mutlaka pompaların en önemli özelliği olan hidrolik değerlere dikkat edilmelidir. Hidrolik değerleri karşılayan temel ve sorunsuz yapıdaki pompalar öncelikli seçilecek pompalar olmalıdır. Yangın pompalarının nasıl seçileceği NFPA 20 standartlarında net ve açık bir şekilde belirlenmiştir. Yangın pompaları seçilirken öncelikle dikkat edilmesi gerekenler;

 • Hidrolik seçim kriterleri
 • Malzeme opsiyonları kriterleri
 • Tahrik kontrol güvenlik panolarının yetenekleri olarak sıralanabilir.

Yangın pompalarının debi oranları da oldukça önemlidir.  Yangın pompası debi miktarı SI birim ve MKS boyut sisteminde 6m³/h’den 1136m³/h’a kadar çıkmaktadır. Basınç değer aralığı ise 2,7 bar’dan 13,6 bar’ kadardır. NFPA 20 standardının 3 ve 4. bölümlerinde kapalı vana konumundaki basınç değeri, tasarım basıncının yüzde 140’ı geçmemesi gerekir. Debi değerinin de tasarım debi değerinin yüzde 150 olduğu durumda basınç değeri, tasarım basınç değerinin yüzde 65’inin altına inmemelidir.