NOVEC 1230 Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme sistemlerinin pek çok farklı çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanlardan biri de NOVEC 1230 yangın söndürme sistemidir.

3M firması tarafından üretilen NOVEC 1230 söndürücü ajanı, insan sağlığına olumsuz ekti etmemesinin yanında, Halon 1301 gazına alternatif olması ve ozona hiçbir zararı olmaması nedeniyle de günümüzde yangın söndürme sistemi olarak sıkça kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Novec 1230 Neden Tercih Edilmelidir?

NOVEC 1230 sistemlerinin bir diğer avantajı, içerisinde bulunan söndürme ajanının ozona zarar vermemesiyle beraber, ozonda kalma süresi de çok kısadır. Bu, NOVEC 1230 gazını tercih sebebi yapmaktadır.

NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi basit olarak;

 • Sistem silindirleri
 • Söndürücü gaz
 • Borulama tesisatı
 • Nozullar
 • Algılama sisteminden oluşur.

Ortamda yangını algılayan algılama sistemleri, silindir üzerinde bulunan elektronik solenoidi aktif hale getirerek, silindir içerisindeki basınç altındaki gazın tesisat yardımıyla mahale boşaltılmasını sağlar. Böylece söndürme işlemi yapılmış olur.NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri yüksek basınç altında olan sistemler oldukları için, tüm montaj ve uygulama kurallarına özellikle dikkat edilmeli ve bu doğrultuda önlemler alınmalıdır.

ARB mühendislik departmanı tarafından, öncelikle EN 15004 standartlarının baz alınarak tasarlandığı NOVEC 1230 söndürme sistemleri, istenilen şart ve durumlarda NFPA 2001 standartları doğrultusunda da tasarlanabilmekte ve bu şekilde çözümlenebilmektedir.

NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi Tasarım, projelendirme, süpervizörlük, montaj ve devreye alma işlemlerinin yanı sıra, bakım ve servis işlemlerinin de ARB A.Ş. deneyimli personeli tarafından yapıldığı NOVEC 1230 söndürme sistemleri, günümüzde ihtiyaca göre en esnek olarak kullanılabilen söndürme sistemlerinin başında gelmektedir.

NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi için Tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır. NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri Hidrolik hesap programları VdS onaylıdır.

Firmamız tarafından anahtar teslim çözümler ile kurulan tüm NOVEC1230 sistemleri, yurtdışından ithal edilmektedir ve üretici firma tesislerinde hazır hale getirilmektedir. NOVEC1230 Gaz boşalmaları sonucu sistem dolumları, iki iş günü içerisinde istendiği takdirde yapılabilmektedir.

Novec 1230 Söndürme Sistemi

NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri için tüm sistemler ve sistem ekipmanları, FM, UL, VdS, LPCB, GOST gibi uluslararası onaylara sahiptir.

NOVEC 1230 Söndürme Sistemin Başlıca Kullanım Alanları:

 • UPS – kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme sistemlerinde
 • Bilgisayar “Server” ve “Kompanzasyon” yangın söndürme sistemlerinde
 • HES ve termik santral türbinlerinde
 • Transformatör yangın söndürme sistemlerinde
 • Müze yangın söndürme sistemlerinde
 • Manyetik medya yangın söndürme sistemlerinde
 • Elektrik dağıtım panolarında
 • Arşiv yangın söndürme sistemlerinde
 • Laboratuvarlarda çeker ocaklarda
 • Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,
 • Tüm elektrik ve elektronik sistemlerde
 • Kablo galerilerinde,
 • GSM link istasyonları ve kabinlerinde
 • Doğalgaz gaz dağıtım istasyonlarında
 • Depo yangın söndürme sistemleri
 • Kimya sektöründe yangın söndürme sistemlerinde
 • Kasa dairelerinde, ATM sistemlerinde, banka para taşıma araçlarında
 • Askeri tesislerde, haberleşme sistemlerinde, tanklarda ve zırhlı araçlarda
 • Gemilerde, kargo, makina dairesi, porsun ambarları ve enerji panellerinde kullanılır.