Yangın Kapıları

Normal Yangın Kapısı

Birbirleri arasında geçiş olan farklı yangın risk sınıfları barındıran mahaller arasında yangın kapıları kullanılmaktadır. Yangın kapıları, mimari yangın zonlaması için önemli kriterlerin başında gelmektedir.

Yüksek binalar ve özel tehlikeye sahip yerlerde, yangın kaçış merdivenleri, yangın güvenlik holleri kapıları, kat elektrik odaları, ana elektrik odaları, OG odaları, AG odaları, kazan daireleri, pompa daireleri, teknik hacimler gibi odaların kapıları, mimari yangın zonlaması gerekliliğince yangın kapısı olarak seçilmektedir.

Yangın kapıları, çeşitli yangın dayanımlarına sahiptirler. EI30, EI60, EI90, EI120 gibi seçenekleri mevcut olup, sondaki sayı sahip olunan yangın dayanımını dakika cinsinden ifade etmektedir. Örnek olarak EI90 özelliklerine göre test edilmiş ve testi geçmiş bir yangın kapısı, belirlenen test koşullarında ısıyı ve dumanı 90 dakika boyunca hapsetme özelliğine sahip anlamına gelmektedir.

Firmamız tarafından müşteri ihtiyaçları ve şartnamelere göre yurtdışı ve yurtiçinden temin edilebilen yangın kapılarının montajı da yine deneyimli ARB Mühendislik saha ekibi tarafından yapılmaktadır.

Akordiyon Yangın Kapısı

Temin edilen yangın kapılarının tamamı, test laboratuvarlarında test edilmiş ve ilgili sertifikalara sahip olan yangın kapılarıdır. İstenildiği takdirde ETA ( European Technical Assessment) kurumu tarafından akredite olmuş laboratuvarlarda test edilip onaylanmış yangın kapıları tedariği de İtalya’dan yapılmaktadır.

İstenen yangın dayanım kriterlerinin sağlanması adına, uygulama aşamasına da yüksek önem gösterilmelidir. Malzeme seçimi her ne kadar doğru olsa bile; uygulama ve montaj hataları sistemlerin efektif çalışmamasına ve sağlaması gereken özellikleri sağlayamamasına sebebiyet vermektedir. Örnek olarak EI90 kriterlerine sahip bir yangın kapısı, her ne kadar sertifikalı olsa ve 1.sınıf kalitede olsa bile, montaj hatalarından dolayı, hitap ettiği zonu yangın zonu haline getirememekte ve korumasız halde bırakmaktadır. Bu nedenle, yangın kapısı gibi önem derecesi yüksek malzemeler, işinin ehli kişilerce monte edilmelidir; çünkü uygulama ve montaj aşaması da malzeme seçimi kadar yangın zonlaması oluşturulmasında önemlidir. Tüm montajlar, konusunda tecrübeli olan ARB Mühendislik deneyimli saha personeli tarafından, mühendisler gözetiminde, zonlama kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmakta ve müşteri memnuniyeti ve yapı güvenliği maksimize edilmektedir.